Our Facebook Feed

The latest posts on our Facebook Page

View on Facebook

“ปะ (bpà)”

Story, the tale of “ปะ”
In fact ปะ has 2 meaning is “meet” and “patch” but when the time is passing generation to the next then ปะ becomes slang word nowadays used by teenagers. Mostly Thai natives say ปะ with the new meaning of “word at the end of a question to be answered “yes” or “no” like ไหม (มั้ย)”.

E.g.
1. เขาชื่อพอลใช่ปะ (kāo chêu Paul châi bpà)
- Is his names Paul?

2. ไปกินข้าวกันปะ (bpai gin kâo gan bpà)
- Do you want to have lunch with me?

3. คุณพูดไทยได้ปะ (kun pôot tai dâi bpà)
- Can you speak Thai?

Note ; also you can use ไหม/มั้ย (māi/mái) instead of ปะ also.
1. เขาชื่อพอลใช่ไหม (kāo chêu Paul châi māi)

2. ไปกินข้าวกันไหม (bpai gin kâo gan māi)

3. คุณพูดไทยได้ไหม (kun pôot tai dâi māi)
... See MoreSee Less

Nick Sedgwick, Paul Hansen and 18 others like this

Jonas SchuhIs it only used by teenagers or is it okay if a old farang also uses it?

12 hours ago   ·  1

1 Reply

Eng Wai OngWhich spelling is more popular ? ปะ or ป่า ?

12 hours ago   ·  2

7 Replies

Comment on Facebook

View on Facebook

“อะไร (à-rai = what) VS ทำไม (tam-mai = why)”

You can use “อะไรทำให้ + คำนาม.... (à-rai tam hâi + noun.... = what makes + noun ....)” instead of “ทำไม (tam- mai = why)” also when you want to know the reason that why do you, does he/she or do they .....? like the example below.

1. อะไรทำให้คุณคิดอย่างนั้น (à-rai tam hâi kun kít yàang nán)
- What makes you think like that?

=> also you can use “ทำไม (tam-mai = why)” instead of “อะไรทำให้คุณ....”.
*ทำไมคุณคิดอย่างนั้น (tam mai kun kít yàang nán = why do you think like that?)*

2. อะไรทำให้เขาอยากอยู่เมืองไทย (à-rai tam hâi kāo yàak yòo meuang tai)
- What makes her want to live in Thailand?

=> ทำไมเขาอยากอยู่เมืองไทย
- tam mai kāo yàak yòo meuang tai
- Why does she wants to live in Thailand?

3. อะไรทำให้เขารักเธอ (à-rai tam hâi kāo rák ter)
- What makes him love her?

=> ทำไมเขารักเธอ
- tam mai kāo rák ter
- Why does he love her?

Note ; So don’t confuse when Thai natives are asking you with the “อะไรทำให้คุณ.....” question then just start your answer with “เพราะ (prór = because)” the same as when you answer with the “why” question as well.
... See MoreSee Less

Indah Arrahmawati, Adam Nybäck and 23 others like this

View previous comments

Arkadiusz Kucabเขา​รัก​เธอ​ทำไม​ is OK too or not?

2 days ago   ·  1

3 Replies

Norman Pflantzlovely <3

2 days ago   ·  1

3 Replies

Jeff Lempkeบทเรียน ดีครับ

2 days ago   ·  1

1 Reply

Comment on Facebook

View on Facebook

“ให้ (hâi)”
You can use ให้ in 4 meaning in different cases like this. 🙂

ให้ has 4 meaning
1. Give
E.g. พ่อให้รถเป็นของขวัญวันเกิดฉัน
- pôr hâi rót bpen kōng kwān wan gèrt chān
- Dad gives me a car on my birthday.

2. For
E.g. ฉันจะซื้อเค้กให้น้องไบรท์
- chān jà séu kék hâi nóng brái
- I will buy a pound of cake for Bright.

3. Permit
E.g. เจ้านายให้ฉันหยุดงานได้ 15 วัน
- jâo naai hâi chān yùt ngaan dâi sìp hâa wan
- My boss permits me to be absent 15 days. (My boss let me take 15 days off)

4. To
E.g. ผมส่งข้อความให้เขาแล้ว
- pōm sòng kôr kwaam hâi kāo láew
- I sent a message to him.

Please buy a teddy bear for me... 😜
... See MoreSee Less

Jordi Meya, Chih Lin and 12 others like this

Jordi MeyaGreat! But ... If I'm not mistaken ... sometimes ให้ can be used at the end of a sentence, right? Thanks a lot & love your quick lessons, indeed.

2 days ago   ·  1

2 Replies

Comment on Facebook

View on Facebook

“แบ่ง (bàeng = (to) share)”

You can say แบ่ง when you want to share something with anyone and also if you have 24 hours a day you allow some for sleep, some for eating some for study some for work. You allot time each day to each of those things like the example below.

1. ฉันแบ่งขนมให้คุณนะ
- chān bàeng kà-nōm hâi kun ná
- I am sharing this dessert with you.

2. ผมจะแบ่งเวลามาเรียนภาษาไทยกับคุณ
- pōm jà bàeng way laa maa rian papa-sāa tai gàp kun
- I will allot time to learn Thai with you.
... See MoreSee Less

Why she never give up to learn Thai? I hope all of you too. 😀 ... See MoreSee Less

Hala C. Estinoso, Joachim Andreas Selland and 23 others like this

View previous comments

Dinh ThuyI really like this video. It's very helpful to learn both English and Thai. Thank you so much ^^ I never give up to learn Thai and English.

2 weeks ago   ·  2

1 Reply

David MartinWho is the in interviewer?

2 weeks ago   ·  1

3 Replies

Christopher Blumhagenพูดเก่งมากเลยย

2 weeks ago   ·  1

1 Reply

Stephen Warnerya right

2 weeks ago   ·  1

Comment on Facebook

View on Facebook

รอ (ror) VS คอย (koi) VS รอคอย (ror koi)

I think the meanings of รอ and คอย are different but you can use คอย instead of รอ for some cases such as when your friend hurries to go to somewhere and you want to go to with her but you still have to do something, so you can say “คอยด้วยซิ” or “รอด้วยซิ”

1. รอ (ror = wait for)
- you can say รอ when you wait for someone or something.
E.g. ฉันกำลังรอเพื่อน
- chān gam lang ror pêuan
- I’m waiting for my friends.

2. คอย (koi = keep on doing something)
E.g. ฉันต้องคอยถามนักเรียนเสมอว่า วันนี้มาเรียนได้ไหม
- chān dtông koi tāam nák rian sà-mēr wâa wan née maa rian dâi māi
- I have to keep on asking my students always "Can you come to learn today."

Note ; just remember that คอย is used only something for that you have to keep on doing for anybody such as คอยเตือน, คอยดูแลอย่างใกล้ชิด, คอยเช็คตารางงานให้เจ้านาย etc.

3. รอคอย (ror koi = to wait for)
My opinion is you can use รอคอย for something that you have to wait a long time for such as ฉันเฝ้ารอคอยนับวันที่จะได้กลับประเทศไทยทุกวันเลย
... See MoreSee Less

View on Facebook

"โสดอย่างกล้าหาญ ขึ้นคานอย่างทระนง"
- sòht yàang gâa-hāan kêun kaan yàang tor-rá-nong
- Bravely to be single and arrogant to be an old maid.

โสด = single
กล้าหาญ = bravely
ขึ้นคาน = be an old maid
ทระนง = arrogant

Note ; somebody sent this pic into my LINE group but please notice a bit that they wrote wrong 1 word is "ทระนง". You can not spell and write like that because it's wrong. You have to spell and write like this -> ทระนง. However it's fun meaning and be happy if you still be single. 😜
... See MoreSee Less

Karyn Gutierrez, Fen and 16 others like this

View previous comments

Deny GunawanIs this for single women? Because it uses the word 'old maid'. How about for guys?

1 month ago   ·  1

1 Reply

សុង វណ្ណាวรรณาลืมคำว่า “no longer” แล้ว วรรณา no longer เป็นคนโสด

1 month ago   ·  1

3 Replies

Eng Wai OngCan you please add me into your LINE group too ? LINE ID ongengwai

1 month ago   ·  1

4 Replies

Nguyễn NgaRin Malada câu này tiếng việt nghĩa là gì hả em

1 month ago

5 Replies

Comment on Facebook

View on Facebook

Wondrous Thai added 8 new photos.

"พวกเขาทำอะไรที่สวนสาธารณะ"
- pûak kāo tam-à-rai têe sūan sāa-taa-rá-ná
- What do they do at the park?

1. เดิน (dern = (to) walk)
2. ขี่จักรยาน (kèe jàk-gà-yaan = ride a bicycle)
3. นั่งพักผ่อน (nâng pák-pòn = [to] sit leisurely) and you can say "นั่งเล่น (nâng lên)" also
4. ถีบเรือ (tèep reu = pedal boat)
5. นั่งคุย (nâng kui = [to] sit for talking)
6. เล่น (lên = [to] play)
7. วิ่ง (wîng = [to] run)
8. ทำงาน (tam-ngaan = [to] work)
... See MoreSee Less

View on Facebook

Today is "Loy Kratong day"

เพลง รำวงวันลอยกระทง

วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำก็นองเต็มตลิ่ง
เราทั้งหลายชายหญิง
สนุกกันจริง วันลอยกระทง
ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง
ลอยกระทงกันแล้ว
ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง
รำวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง
บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ

วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำก็นองเต็มตลิ่ง
เราทั้งหลายชายหญิง
สนุกกันจริง วันลอยกระทง
ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง
ลอยกระทงกันแล้ว
ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง
รำวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง
บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ


Loy Kratong song
November full moon shine loy kratong loy kratong
And the water's high in local river and the klong
loy loy kratong loy loy kratong
loy kratong is here and everybody's full of cheers
We're together at the Klong each on with each krathong
as we push away we pray we woul see a better day

Credit photo ; scoop.mthai.com
... See MoreSee Less

Chiang Mai, Mi Rko and 23 others like this

View previous comments

Matthew JohnstonI hope this Loy Kratong will make your wishes reality. You are a really fabulous teacher & I think you deserve some wishes to come true 😉

1 month ago   ·  3

1 Reply

Heinz SammetHappy Loy krathong...

1 month ago   ·  1

2 Replies

Preecha Chinathimatmongkhonรำวงวันลอยกระทง บุญจะส่งให้เราสุขใจ

1 month ago   ·  1

Comment on Facebook

View on Facebook

"ออก (òk = (to) leave, go out)"

This is the real meaning of ออก when it's verb but the meaning will change when you put ออก with the other words like the example below.

1. ออกกำลังกาย (òk-gam-lang-gaai = exercise)
- ไปออกกำลังกายกันเถอะ
- bpai òk gam lang gaai gan tùh
- Let's go to exercise!

2. ออกเดินทาง (òk dern taang = start the journey)
- เขาออกเดินทางไปรอบโลก
- kāo òk dern taang bpai rôp lôhk
- He starts the journey around the world.

3. ตะวันออก (dtà-wan-òk = east, eastern)

4. ออกทีวี (òk tee wee =(to) be on tee wee)

5. ออกเดท (òk dàyt = (to) go out on a date)

6. ออกไปให้พ้น(òk bpai hâi pón = go away!)

7. ออกวางตลาด (òk waang dtà-làat = be marketed)

8. ออกความคิดเห็น (òk kwaam kít hēn = give an opinion)

9. มองออก (mong òk = to know)

10. ออกอากาศ (òk aa gàat = (to) broadcast)
... See MoreSee Less

Brian Zitzow, Mark Woodward and 23 others like this

View previous comments

Jordi MeyaAmazing! Thanks! BTW, I still have difficulties to come along with ให้

1 month ago   ·  1

3 Replies

วิเศษจารคุณ วีระเดช เบนซ์8. ออกความคิดเห็น (òk kwaam kít hēn = give an opinion)  意見を出す 発表意見 9. มองออก (mong òk = able to tell the difference) same as Chinese 看得出

1 month ago   ·  1

1 Reply

Finn Raudskjegg Hallberg1, ham-lang 😉 Is it normal to use gam-lang, when doing something? Or do thai cut it out, for more short.?

1 month ago   ·  1

1 Reply

Eng Wai OngThanks, learnt some new phrases

1 month ago   ·  1

1 Reply

Panya Pongpinyopapทางออก Exit way

1 month ago   ·  1

1 Reply

วิเศษจารคุณ วีระเดช เบนซ์"ออก (òk = (to) leave, go out)" (vi. intransitive verb) It can be a transitive verb as well, as in to cause something to be out. ออก = vi. 出 (to) leave, move out; 出る; 나다; keluar ออก = vt. 出 (to) issue, to launch, to release; 出す; 내다; mengeluarkan

1 month ago

วิเศษจารคุณ วีระเดช เบนซ์ออกเงิน/ค่า... = to pay money on someone's behalf お金を出す 出銭 돈을 내다

1 month ago

Comment on Facebook

View on Facebook

Royal Funeral and cremation for King Rama IX

Last year, on October 13th, 2016, a tragic day occurred in Thailand. King Rama IX, also known as King Bhumibol Adulyadej, passed away at the age of 88. The Thai government declared a mourning period for the citizens of Thailand that would last for one year.

Even during the first 30 days after the King’s death, Thais refrained from attending or hosting any events or celebrations. This is to respect the recent passing of King Rama IX who was a treasured king throughout Thailand. Sporting events were cancelled and the Thai football league ended their season early to show their respect.

The official funeral ceremony and cremation of King Rama IX will take place on October 26th, 2017. Here is more information on how you should travel and act toward Thai locals while they are in mourning. It is crucial to respect this day and know how to prepare for the ceremony ahead of times.

Day of Cremation

October 26th, 2017 is the official day that the King will be cremated, however, the whole ceremony will last between 3-5 days. The first part of the cremation ceremony is the cremation and ceremonial services. Since February 2017, the public city field of Sanam Luang in Bangkok has been transformed into a crematorium. This is where the services will take place for the deceased King Rama IX.

The cremation ceremonies will start at 6am and go on until sunset. Then at 7pm, there will be a lighting ceremony of the funeral pyre. At 10pm, the final ceremony will be a puppet show and musical concert. Those who attend these ceremonies must wear all black. If you do not wear all black to the ceremony, you may be considered rude and disrespectful to the King.

The next day, there is a ceremony for the removal of the ashes and ancient objects or relics of the King. The overall ceremony is expected to last between 3 to 5 days, so it’s advised to pay attention to the traffic and laws during this time.

Things Visitors Should Note During Cremation

There have been many rumors on what tourists and foreign visitors should do while visiting Bangkok during the cremation ceremony. The only parties and festivities that were cancelled were during the 30 day period, so although you shouldn’t have a problem attending things like full-moon parties or cultural festivals, it is best to check directly with the event organizer first.

It is advised to plan your transportation wisely, since there will be a lot of rescheduling and rerouting, especially around Sanam Luang. Many people from all over Thailand are planning to attend the national ceremony so public transport is expected to be busier than normal during this time. You may want to reserve your room well in advance, since many hotels and hostels won’t have many vacancies.

You don’t have to wear anything special during the ceremony days, it’s only advised that you wear black and covered clothes if you wish to attend the ceremony. Many visitors are wondering if they’re allowed to attend or if they feel the ceremony is only open to Thai citizens. Thailand is an inclusive country, so the ceremony is open to any country or nationality.

If you decide to attend, please be sure to be respectful. Refrain from taking pictures unless you get the okay and don’t be loud and rude during this special event. If you’re just planning to tour the city during those days, you don’t have to wear anything special but you will be respected by the locals if you do decide to wear all black.

Tours will still be operating and businesses will stay open during the cremation ceremony. So even though the funeral events won’t affect your visit or vacation, it is still good to keep an eye on the upcoming events and news taking place during this time. You will want to book your stay far ahead in advance. In fact, there are many rooms still available at the Centre Point Hotel.

Credit ; www.centrepoint.com
... See MoreSee Less

Thúy Hương Hà, Raynard Bucoy Fernandez and 23 others like this

Polo Phuuyaiดอกไม้จันทน์ - very hard to find in a dictionary. Obviously it means an artificial flower only used in funerals. Is that correct?

1 month ago   ·  1

2 Replies

Comment on Facebook

View on Facebook

รักชีวิต (ràk chee-wít = love your life)
อย่าคิด (yàa kít = don't think)
สู้เมีย (sôo mia = fight your wife)
... See MoreSee Less

Hoàng Hiếu, Ahmad Budiman and 23 others like this

View previous comments

Matthew JohnstonIs using the word มัย sometimes not polite?

2 months ago   ·  1

1 Reply

Pattaraporn Benja

2 months ago   ·  1

2 Replies

Chulalak PhitaksombatWomen are always right!

2 months ago   ·  1

1 Reply

Jordi Meyaเมีย (informal) ~ ภรรยา (formal)

2 months ago   ·  1

2 Replies

Matthew JohnstonHow about ‘fight Mia noi’? 555

2 months ago

1 Reply

Comment on Facebook

View on Facebook

"ซ้ำซาก (sám-sâak = again and again)"

You can put the "ซ้ำซาก" after verbs when you are doing something again and again like the example below.

1. พูดซ้ำซาก (pôot sáam-sâak = saying again and again)
-> when you say the same thing again and again.

2. กินซ้ำซาก (gin sáam-sâak = eating again and again)
-> when you eat the same food again and again.

3. บ่นซ้ำซาก (bòn sáam-sâak = muttering again and again)
-> when you mutter the same thing again and again.

Note ; structure is "verb + sáam-sâak". And it's showing that it's boring when you say this phrase.
... See MoreSee Less

Michael Thomas, Polo Phuuyai and 23 others like this

View previous comments

Joris GoetschalckxWhy do you use two o's for the u sound? To speak is phuut, not poot.... And BTW the p of phuut is an aspirated one, so better write it as ph.

2 months ago   ·  1

10 Replies

Arkadiusz Kucab"And it's showing that it's boring" is the feeling of the expression that I was speaking about.

2 months ago   ·  1

1 Reply

Francesc Bravo VidalGin mak gin yoo gin sam sak ..wow same thanks

2 months ago   ·  1

1 Reply

Andrew PiggExcellent! Thanks for another one I didn’t know

2 months ago   ·  1

1 Reply

Comment on Facebook

View on Facebook

"Verb + láew (แล้ว = already) + same verb + èek (อีก = again)"

The meaning of this structure is about when you want to say that someone or you did something already but still do it again and again like the example below.

1. ถามแล้วถามอีก
- tāam láew tāam èek
- asked already and ask again

2. กินแล้วกินอีก
- gin láew gin èek
- eaten already and eat again

3. บอกแล้วบอกอีก
- bòk láew bòk èek
- told already and tell it again

4. พูดแล้วพูดอีก
- pôot láew pôot èek
- said already and say it again

5. ทำแล้วทำอีก
- tam láew tam èek
- did already and do it again

Please make a new one like this structure that what did you do already and still do it again and again. 🙂
... See MoreSee Less

Önder Tekin, Rung Rung and 23 others like this

View previous comments

Arkadiusz KucabWondrous Thai, what is the feeling associated with this expression? Can it vary depending on the verb? Like fed-up with it, bored, joking,... กิน​เหล้า​แล้ว​กิน​เหล้า​อีก​

2 months ago   ·  1

1 Reply

Miguel GonzalezThen how you say "You lie already and you lie again" .

2 months ago   ·  1

1 Reply

Mathew Balcombeโกหกแล้วโกหกอีก​ ใช่ไหม

2 months ago   ·  1

1 Reply

Shane Conwayทำบุญเเล้วทำบุญอีก

2 months ago   ·  1

1 Reply

Jeff Lempkeวิ่งแล้ววิ่งอีก

2 months ago   ·  1

2 Replies

Jean Cariouนอนแล้วนอนอีก​ ^^'

2 months ago   ·  1

2 Replies

Comment on Facebook

View on Facebook

The 1 popular Thai slang for nowadays is "มองบน (mong non = eye roll)"

We will say "มองบน" when we think that is crazy or when someone is doing something nonsense very much.

E.g. From this picture.
Bright rolled her eyes at me.
- ไบรท์มองบนใส่ฉัน
- Bái mong bon sài chān

**Bright rolled her eyes at me from this picture because she thinks that I am doing something nonsense.***

So you can do this act when you feel or think like this.
... See MoreSee Less

Siriporn Jamrussri, ቸሂ ንን and 23 others like this

Shay Muaฉันมองบนมากไป ถึงเห็นสมองของฉันได้เลย.

2 months ago   ·  2

1 Reply

Christopher Blumhagen5555 ตลกอ่ะ

2 months ago   ·  1

3 Replies

Comment on Facebook

View on Facebook

Wondrous Thai added 2 new photos.

"สายเกินไป (sāai gern bpai = too late)"

You can say "สายเกินไป" when you cannot do something on time or in the time that it should be done like the examples below.

1. มันสายเกินไปที่จะพูดขอโทษ
- man sāai gern bpai têe jà pôot kōr tôht
- It's too late to say sorry.

2. มันสายไปแล้วที่จะซื้อตั๋วราคาถูกไปสวิสเซอร์แลนด์
- man sāai bpai láew têe jà séu dtūa raa-kaa tòok bpai Switzerland
- It's too late to buy a cheap ticket to go to Switzerland.

3. มันสายเกินไปที่จะรักคุณไหม
- man sāai gern bpai têe jà rák kun māi
- Is it too late to love you?
... See MoreSee Less

View on Facebook

She is a beginner but can improve her Thai skills in a short time because she serious to learn and has a lot of questions to ask me when she was wondering something. She never guessed and kept any problems in her mind and that why she can improve her skills in a short time. 🙂. ... See MoreSee Less

RuBy Chan, Scott Kevin and 23 others like this

Comment on Facebook

View on Facebook

Wondrous Thai added 3 new photos.

My students never give up to learn Thai. 🙂
... See MoreSee Less

Chulalak Phitaksombat, Peerayuth Charoensukmongkol and 23 others like this

Matthew JohnstonWith you as the teacher they will learn!

3 months ago   ·  2

1 Reply

Comment on Facebook

View on Facebook

"ต่าง (dtàang) + คน (kon) + ต่าง (dtàang) + verb"

We will say like this structure when we don't want to do something with anyone together even though we are doing something in the same thing same place in a negative way like the example below.

1. ต่างคนต่างจ่าย
- dtàang kon dtàang jàai
- Go Dutch!

2. ต่างคนต่างคิด
- dtàang kon dtàang kít
- Everyone has their own opinions.

3. ต่างคนต่างทำ
- dtàang kon dtàang tam
- You do each of your assignments on your own.

4. ต่างคนต่างไป
- dtàang kon dtàang bpai
- To go one's separate ways.

5. ต่างคนต่างอยู่
- dtàang kon dtàang yòo
- We live separate ways.

BUT you can say in a positive way also. You just have to add กัน (gan = together but this กัน comes from ซึ่งกันและกัน [sêung gan láe gan = each other]) at the end of sentence like the example below.

1. ต่างคนต่างรักกัน
- dtàang kom dtàang rák gan
- We love each other.

2. ต่างคนต่างรู้ใจกัน
- dtàang kon dtàang róo jai gan
- We know our's mind each other.

3. ต่างคนต่างช่วยเหลือกัน
- dtàang kon dtàang chûay lēua gan
- We help each other.
... See MoreSee Less

Rielz Cheong, Winarutt Ranguppit and 23 others like this

View previous comments

Phan Trần Hoài Vũต่างคนต่างคิด ต่างจิตต่างใจ จะพูดจะทำจะแสดงอะไร ก็ คิดถึงจิตใจคนอื่นบ้างก็ดี.... From my collection

3 months ago   ·  1

3 Replies

Andrew PiggThese are really good...thanks

3 months ago   ·  1

1 Reply

Matthew JohnstonWow! A terrific lesson. Thank you so much teacher 🙂

3 months ago   ·  2

1 Reply

Eng Wai Ong

3 months ago   ·  1

6 Replies

Marie-anne Goglinok i don't get this one 555

3 months ago   ·  1

1 Reply

Jeff Lempkeขอบคุณครับ

3 months ago   ·  1

1 Reply

Fred Mendelsonหมาของคุณมีรอยยิ้มที่ดี !!!!

3 months ago   ·  2

4 Replies

Comment on Facebook

Wondrous Thai added a photo and a video.

Photos from Wondrous Thai's post
Learn to speak Thai like a Thai native. ^^

"Noun + ใคร (krai) + same noun + มัน (man)"

1. ทางใครทางมัน
- taang krai taang man
- Everyone has it's own way.
- My way is mine, your way is yours.

2. ชีวิตใครชีวิตมัน
- chee-wít krai chee-wít man
- Everyone has it's own life.
- My life is mine, your life is yours.

3. ตัวใครตัวมัน
- dtua krai dtau man
- Everyman for himself.

4. บ้านใครบ้านมัน
- bâan krai bâan man
- Everyone has it's own house.
- My house is mine, your house is yours.

5. รถใครรถมัน
- rót krai rót man
- Everyone has it's own car.
- My car is mine, your car is yours.

NOTE ; I noticed that maybe you miss my point for this lesson because I noticed from my the one of comment that someone think "everyone has their own way" for the 1st example BUT I think it's not correct the most in Thai. My point for this lesson is the structure of this phrase is showing that you are selfish when you are saying like this with anyone and you don't want to participate with anyone and hope anyone won't do like that with you too. So the second translation is more clear than the one even though it seem strange English but I hopefully that you can use these phrase is the most correct.
... See MoreSee Less

Ptera Kimmeriyskaya, Vaughn Rowland and 23 others like this

View previous comments

Kirsty LeeHi! This is great, thank you so much! If you would like some help with the English in your posts, please feel free to message me and I will help for free 😁😁

3 months ago   ·  1

9 Replies

Matthew JohnstonI've learnt something new - Thank you 🙂

3 months ago   ·  1

1 Reply

Danith Vongตาใครตามัน / ประเทศใครประเทศมัน/ คําใครคํามัน / อาหารใครอาหารมัน...

3 months ago   ·  1

2 Replies

Winfried HeinrichsonVery interesting.

3 months ago   ·  1

1 Reply

ริชาร์ด แดงinteresting

3 months ago   ·  2

1 Reply

Christopher Blumhagenขอบคุณมากๆคุณครู

3 months ago   ·  1

1 Reply

Paul Hansenเก่งจังเลย

3 months ago   ·  1

1 Reply

Comment on Facebook

View on Facebook

Wondrous Thai added 2 new photos.

This is some lessons for intermediate learner.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Thai for fun.

When I'm matching Thai & English. ^_^
Similar pronunciation but different meaning. So you will get 2 Thai words when you are reading this lesson.

1. Rice (ข้าว = kâaw) # ไร้ (rái = be without)

2. Like (ชอบ= chôp) # ไล้ (lái = to rub)

3. Pie (ขนมพาย = kà-nōm paai) # พาย (paai = row)

4. Fun (สนุกสนาน = sà-nùk sà-nāan) # ฟัน (fun = tooth)

5. I (ผม/ฉัน = pöm/chān) # ไอ (ai = to cough)

6. Miss (นางสาว = maang-saaw) # มิด (mít = tightly)

7. Line (เส้น = sên) # ลาย (laai = striped)
... See MoreSee Less

Anna Kovalenko, Huy Pham and 21 others like this

Jonas SchuhYeah but rice and ไร้ or like and ไล้ are not pronounced the same outside Thailand 😉

3 months ago   ·  1

6 Replies

Jirat SnhMartin Kelly

3 months ago

Comment on Facebook

View on Facebook

"เห่อ (hèr = be crazy about)"

We say เห่อ when you get something new and crazy about it too much. Such as when you have just got a new shirt then you often to wear it many times and we call you เห่อ a new shirt. Also you can say like this with several kind the new things that you are crazy about it too much like the example below.

1. เห่อเสื้อใหม่
- hèr sêua mài
- be crazy about a new shirt

2. เห่อแฟน
- hèr faen
- be crazy about a new gf/bf

3. เห่อโทรศัพท์
- hèr toh - rá- sàp
- be crazy about a new mobile phone

4. เห่อรถใหม่
- hèr rót mài
- be crazy about a new car

5. เห่อรองเท้าใหม่
- hèr rong táo mài
- be crazy about a new shoes

6. เห่อลูก
- hèr lôok
- be crazy about a new son/daughter

Note ; normally we use เห่อ with only new things and it's normal behavior of human that they will feel crazy about it when they have just got it and want to show alway. 🙂
... See MoreSee Less

Nick Sedgwick, Seong Sook Choi and 23 others like this

View previous comments

Phan Trần Hoài Vũฟ.: เห็นมั้ย ชุดนี้สวยมากจังเลยอะ.. ก.: แหม เธอจะเห่อมากไปรึเปล่า... 555... I hope I use this word correctly..

3 months ago   ·  1

1 Reply

Matthew JohnstonThank you, I will use this today! 😆

3 months ago   ·  1

1 Reply

Joseph TsaiThank you. It's userful. 555

3 months ago   ·  1

1 Reply

Tez SansWehen I get My Samsung Note 8 I will use it 555

3 months ago   ·  1

Comment on Facebook

View on Facebook

"หยก ๆ (yòk yòk = just now)"

We say "หยก ๆ" when something have just happened also but normally we usually use "เพิ่งจะ (pêrng jà = just now)" at the same sentence with หยก ๆ and the structure should be like this
-> เพิ่งจะ (pêrng jà) + verb + หยกๆ (yòk yòk).

1. เพิ่งจะกินมาหยก ๆ
- pêrng jà gin maa yòk yòk
- I have just finished eating.

2. เพิ่งจะมีแฟนใหม่หยก ๆ
- pêrng jà mee faen mài yòk yòk
- I have just had a new girlfriend.

3. เพิ่งจะได้งานใหม่หยก ๆ
- pêrng jà dâi ngaan mài yòk yòk
- I have just got a new work.

4. เพิ่งจะพูดไทยได้หยก ๆ
- pêrng jà pôot tai dâi yòk yòk
- I have just could speaking Thai.

5. เพิ่งจะกลับมาจากอเมริกาหยก ๆ
- pêrng jà glàp maa jàak à-me-rí-gaa yòk yòk
- I have just got back from America.

Note ; normally the "หยก ๆ" is at the end of sentence alway. The meaning will change if you say only หยก because the meaning of หยก is "jade".

Other phrase is สด ๆ ร้อนๆ (sòt sòt rón rón = just now) has the same meaning also.
... See MoreSee Less

Cyrille Filosa, Belle On Belle and 23 others like this

Deny Gunawanคำว่า เมื่อกี้ เป็นไงคับ เราเคยฟังเพื่อนเราใช้คำนี้บ่อยๆ

3 months ago   ·  1

8 Replies

Comment on Facebook

View on Facebook

"เพิ่ง (pêrng = just now)"

We often to say "เพิ่ง" when something have just happened.

1. เพิ่งรู้ว่ารักอะ (pêrng róo wâa rák à = I have just got to know that you love me)

2. เพิ่งกิน (pêrng gin = I have just ate)

3. เพิ่งทำงานเสร็จ (pêrng tam ngaan sèt = I have just finished to work)

4. เพิ่งรู้จักกัน (pêrng róo jàk gan = I have just got to know each other)

5. เพิ่งถึงประเทศไทย (pêrng tēung bprà têt tai = I have just arrived Thailand)

Note ; structure of this phrase is "เพิ่ง + verb"
... See MoreSee Less

Belle On Belle, ริชาร์ด แดง and 23 others like this

View previous comments

Mukhamad ZackyHow about อย่า​เพิ่ง​ไป​ก่อน?

3 months ago   ·  1

4 Replies

Tod Danielshow is เพิ่ง different from พึ่ง ?

3 months ago   ·  1

1 Reply

Nguyễn Ngaใครมีหนังสือเลมนี้ format .pdf มั้ยคะ? สามารถให้หนูหน่อยใด้ไหมคะ ขอบคูณถูกคนมากค่ะ.

3 months ago

Mint TharineePaul Schuble

3 months ago

Comment on Facebook

View on Facebook

"ไป ๆ มาๆ (bpai bpai maa maa = finally, ultimately)"

You can sum up some matters that you never guessed that it will be like this but it is now by this phrase is "ไป ๆ มา ๆ ...... "

1. ไป ๆ มา ๆ พวกเขาก็เป็นแฟนกัน
- bpai bpai maa maa pûak kāo gôr bpen faen gan
- Finally they are in relationships.
(For this example that you saw they talk and know each other like a friend but when they spent more the time together then and finally they are in relationship)

2. ไป ๆ มา ๆ เขาก็ลาออกจากงาน
- bpai bpai maa maa kāo gôr laa òk jàak ngaan
- Ultimately he leaves out of the work.

3. ไป ๆ มา ๆ เขาก็ย้ายไปอยู่ที่สเปน
- bpai bpai maa maa kāo gôr yáai bpai yòo têe sà-bpen
- Finally he moves to live in Spain.
... See MoreSee Less

Nick Sedgwick, Belle On Belle and 23 others like this

View previous comments

Polo PhuuyaiWhat about someone, who often and repeatly visits a place? เขาไปบ่อยแต่เขาไม่อยู่นาน: เข้าไปๆมาๆ Isn't that correct too?

3 months ago   ·  1

3 Replies

Choong Christoph PHhow do you say "Finally The Rock has come back to Krungthep" (if you watch wrestling you'll know what I'm saying xD)

3 months ago   ·  1

2 Replies

Liz RobertsThank you. This is a really good one. Can you say something about the use of gor?

3 months ago   ·  2

1 Reply

Hương Quỳnhหนูขอถามนิดนึงได้ไหมคะ คำว่า "ปัง" แปลว่าอะไรได้บ้างคะ ?

3 months ago   ·  1

3 Replies

Choong Christoph PH鐘美儀 bpai bpai maa maa phom mii ngan leaw

3 months ago   ·  1

2 Replies

Jordi MeyaI like the last one (Spain) ~ from there 😉

3 months ago   ·  1

Comment on Facebook

"Verb + ไป (bpai) + verb + ไป (bpai)"

We use this structure to say when you do two things at the same time.

1. กินไปคุยไป
- gin bpai kui bpai
- eat and chat at the same time.

2. อาบน้ำไปร้องเพลงไป
- àap náam bpai róng pleng bpai
- take a shower and sing a song at the same time.

3. อ่านหนังสือไปฟังเพลงไป
- àan nāng sēa bpai fang pleng bpai
- read a book and listen to music at the same time.

4. ทำงานไปบ่นไป
- tam-ngaan bpai bòn bpai
- work and mutter at the same time.

5. เรียนไปหลับไป
- rian bpai làp bpai
- study and sleep at the same time.

Tell me that something that you did at the same time. Have fun. 🙂
... See MoreSee Less

Nick Sedgwick, Shein Htet Aung and 23 others like this

ริชาร์ด แดงhow can you study and sleep at the same time?

3 months ago   ·  1

4 Replies

Nick ManiatisEat a sandwich and drive at the same time lol

3 months ago   ·  1

4 Replies

Comment on Facebook

View on Facebook

"ตามสบายนะ (dtaam sà-baai ná) VS
ทำตัวเหมือนอยู่บ้านตัวเอง (taam dtua mēuan yòo bâan dtua ayng)"

Thai native usually say "ตามสบายนะ" when you visit us at our house and the 2nd phrase that we will say after that is "ทำตัวเหมือนอยู่บ้านตัวเองนะ" and "ไม่ต้องเกรงใจ" because we friendly. So what is the meaning for each phrase? 🙂

1. ตามสบายนะ
- dtaam sà-baai ná
- Make yourself comfortable.

2. ทำตัวเหมือนอยู่บ้านตัวเองนะ
- taam dtua mēuan yòo bâan dtua ayng ná
- Make yourself at home.

3. ไม่ต้องเกรงใจนะ
- mâi dtông greng jai ná
- Don't feel bad.

Note ; You can say ตามสบาย when you want anyone feel comfortable not except when they come to visit you at home.

Can you example to tell me which case that you can say "ตามสบาย"?
... See MoreSee Less

Fahrudin, Erilie Lou and 23 others like this

Polo PhuuyaiI think 'Don't feel bad' is not the fully correct translation for 'ไม่ต้องเกรงใจ'. I think you better should translate with ' You don't need to show consideration' or 'Don't be considerated'. But actually I think there is no 100% correct translation for 'เกรงใจ' in any 'farang' language. It has too much different meanings in it.

3 months ago   ·  3

1 Reply

Danith Vongเชิญเขียนไม่ต้องเกรงใจนะ

3 months ago   ·  1

1 Reply

Comment on Facebook

View on Facebook

"คิดไปเอง (kít bpai ayng = it's all in your head)"

I understand that sometimes you have your imagine then it seem you think that's real but not in fact. So we can call this thing is "คุณคิดไปเอง (kun kít bpai ayng)".

E.g.
1. เขาคิดไปเองว่าฉันชอบเขา
- kāo kít bpai ayng wâa chān chôp kāo
- It's all in his head that I like him.

2. ฉันคิดไปเองว่าฉันอ้วน
- chān kít bpai ayng wâa chān ûan
- It's all in my mind that I'm fat. The fact that I'm fat is all in my mind.

3. เขาคิดไปเองว่าฉันเกลียดเขา
- kāo kít bpai ayng wâa chān glìat kāo
- He's imagining things that I hate him.
... See MoreSee Less

Michael Chan, Wahyu Se Bastian and 23 others like this

View previous comments

Liz RobertsThank you really every single time. Every single bit helps a lot and I'm grateful. Wishing you the best🙏❤️

3 months ago   ·  1

1 Reply

Andrew PiggExcellent! สุดยอดเลยครับ!! แบบนี้เลย 🙂

3 months ago   ·  1

3 Replies

Matthew JohnstonA wonderful lesson & a beautiful picture. (Mai bpai ayng Jing Jing! 😉

3 months ago   ·  1

1 Reply

Stefanie DudorfThank you for the nice lesson ka!

3 months ago   ·  1

1 Reply

Polo Phuuyaiขอบคุณครับ 😊

3 months ago   ·  2

1 Reply

Athitaya Rinnasakสำหรับหนูต้องบอกว่าฉันไม่ได้คิดไปเองว่าฉันอ้วน

3 months ago   ·  1

3 Replies

Comment on Facebook

View on Facebook

"ของใคร (kōng krai = whose is this?)"

I'm often to hear many foreigners said "ผมรถ (pōm rót = my car)" and it's wrong because you must say "รถของผม (rót kōng pōm) or รถผม (rót pōm)". So we will learn how to say about possession in Thai.

Q : นี่หมาของใคร
- nêe māa kōng krai
- Whose is this dog?

A : นี่คือหมาของฉัน
- nêe keu māa kōng chān
- This is my dog.

*** or you can answer in a short sentence like this also.***
- ของฉัน (kōng chān = mine)
- ของเขา (kōng kāo = his, hers)
- ของพวกเขา (kōng pûak kāo = theirs)
- ของพวกเรา (kōng pûak rao = ours)
- ของคุณ (kōng kun = yours)
- ของมัน (kōng man = its)
... See MoreSee Less

Francesc Bravo Vidal, Geen Kit and 23 others like this

Jens Anton Belleหมาของผมครับ 😊 น่ารักไหม

3 months ago   ·  2

4 Replies

Comment on Facebook

View on Facebook

Wondrous Thai added 5 photos and a video.

เครื่องปรุง (krêuang bprung = seasoning)

- พริกป่น (prîk bpòn = ground dried chilles)

- น้ำส้ม (náam sôm = pickled chilli)

- น้ำปลา (náam bplaa = fish sauce)

- น้ำตาลทราย (náam dtaan saai = sugar)
... See MoreSee Less

View on Facebook

"ดีต่อใจ (dee dtòr jai = feel good)"

"ดีต่อใจ" is popular phrase nowadays and the meaning of it is "feel good". When you see something make you feel good, someone did something good or someone said something good and make you feel good then you can say "ดีต่อใจ".

E.g.
1. You are in plain from work and your friend is saying that "hang in there and I support you" and it makes you feel good ..... and you can say "ดีต่อใจ". 🙂

2. When you see or meet a beautiful girl or handsome man ..... she or he attached your heart very much even though you just only look at she or he but make you feel good .... yeah, you can say "ดีต่อใจ" also. 🙂
... See MoreSee Less

Kao Sheng-Shan, Christopher Blumhagen and 23 others like this

Rizwan SidikThis lesson ดีต่อใจ 😆😆

3 months ago   ·  1

2 Replies

Nick ManiatisThank you. Greetings from Ao Nang.

3 months ago   ·  1

2 Replies

Comment on Facebook

View on Facebook

Wondrous Thai added a photo and a video.

Short 10 sentences in daily life.

1. เหนื่อยมั้ย (nèuay mái = are you tired?)
2. ง่วงมั้ย (ngûang mái = are you sleepy?)
3. หิวมั้ย (hīe mái = are you hungry?)
4. โมโหฉันเหรอ (moh hōh chān rēr = are you angry with me?)
5. คิดถึงฉันเหรอ (kít tēung chān rēr = do you miss me?)
6. ไปเที่ยวกันมั้ย (bpai tíeow gan mái = do you want to go to travel with me?)
7. เป็นห่วงนะ (bpen hùang ná = I'm worried about you.)
8. พักผ่อนบ้างนะ (pák pòn bâang ná = you need a rest)
9. ดูแลตัวเองดี ๆ นะ (doo lae dtua ayng dee dee ná = take care of yourself)
10. ฉันช่วยคุณได้มั้ย (chān chûay kun dâi mái = can I help you?)
... See MoreSee Less

Athitaya Rinnasak, Amu Jung and 23 others like this

View previous comments

Fonnumfa Pitiporn

3 months ago   ·  2

1 Reply

Christopher Blumhagenขอบคุณมากๆคุณครู

3 months ago   ·  1

1 Reply

Michael John Yatesทำไมสกด "ไหม" เป็น "มั้ย" ครับ

3 months ago   ·  1

1 Reply

Jirat SnhMartin Kelly

3 months ago

Comment on Facebook

View on Facebook

Thai proverb for today

"ผักชีโรยหน้า"
- pàk chee roi nâa
- window dressing

Vocabulary;
ผักชี (pàk chee = coriander)
โรย (roi = sprinkle, scatter)
โรยหน้า (roi nâa = scatter over)

Note ; normally we will put some coriander on the top of Thai food for making it looks beautiful and be tasty, so we compare a temporarily goodness as same as "the coriander scatter over on the food"
... See MoreSee Less

View on Facebook

Speak Thai like a Thai native. 😊

1. น่าสงสารจัง (nâa sōng-sāan jang = I feel sorry for )

2. สมน้ำหน้า (sōm náam nâa = You deserve it!)

3. ฉันน้อยใจนะ (chān nói jai ná = I'm offended)

4. คุณเจ้าชู้หรือเปล่า (kun jâo-chóo rēu bplào = Are you a playboy?)

5. เสียดายจัง (sīa daai jang = That's too bad, unfortunately)
... See MoreSee Less

Hương Quỳnh, Tessa Pindika and 23 others like this

Rizwan Sidikน่าฉงฉาน My thai friend, she just sent that word, is it the same with น่าสงสาร รึป่ะ

3 months ago   ·  1

6 Replies

Andrew Pigg(Nuu noy jai) - You're offended?

3 months ago   ·  1

4 Replies

Comment on Facebook

View on Facebook

"ถูก (tòok = [to] be pleasing to ; be compatible with
This is a relatively uncommon meaning.
ถูก usually only has this meaning when part of the example words shown below.) "

1. ถูกใจ (tòok jai = like very much)
- เขาพูดถูกใจฉันมาก
- kāo pôot tòok jai chān mâak
- Everything you say is touching my heart.
Note ; normally you can say "ถูกใจ" with other case also if you feel it's touching your heart very much more than like.

2. ถูกคอ (tòok kor = to get along well with)
- พวกเขาคุยกันอย่างถูกคอ
- pùak kāo kui gan yàang tòok kor
- They are talking together as if they really dig each other.

3. ถูกปาก (tòok bpàak = be tasty)
- อาหารร้านนี้ถูกปากผมมาก
- aa-hāan ráan nêe yòok bpàak pōm mâak
- I love the food in this restaurant.
... See MoreSee Less

Michael Chan, Jean Cariou and 23 others like this

Matthew JohnstonSuperb lesson! Thank you 🙂

3 months ago   ·  1

1 Reply

Comment on Facebook

Do you know what did they say?
They are practicing to asking their friends that "do you have (the name of animal)? Because I want they find some animals for me then they got all animals for me that I need. 👌☺️
... See MoreSee Less

View on Facebook

Wondrous Thai added 2 new photos.

Learn by understanding is better than learn by recitation. Learn with Wondrous Thai.
... See MoreSee Less

Jordi Meya, Ung Dame and 11 others like this

Comment on Facebook

View on Facebook

"ฉัน(ผม)ไม่รู้....."
- chān (pōm) mâi róo....
- I don't know ......

1. ฉัน (ผม)ไม่รู้จะพูดยังไง
- chān (pōm) mâi róo jà pôot yang ngai
- I don't know what to say.

2. ฉัน(ผม)ไม่รู้จะถามอะไร
- chām (pōm) mâi róo jà tāam à-rai
- I don't know what to ask.

3. ฉัน(ผม)ไม่รู้จะตอบยังไง
- chān (pōm) mâi róo jà dtóp yang ngai
- I don't know how to answer.

4. ฉัน(ผม)ไม่รู้จะคุยอะไรดี
- chān (pōm) mâi róo jà kui à-rai dee
- I don't know what I want to talk.
... See MoreSee Less

Ketyada Porath, Melvin Poon and 23 others like this

View previous comments

Matthew JohnstonAs always another good lesson - thank you 🙂 Could I ask about the word 'kui' How is it used differently to 'poot'?

4 months ago   ·  3

1 Reply

Francesc Bravo Vidalชิ้น how many meanings have ?

4 months ago   ·  1

3 Replies

Hamm McGearIt would be much better if u could add mp3 sound to each line. Tq

4 months ago

2 Replies

Christopher Blumhagenเคยเดียวกับอาหารไทยเพราะอาหารนี้น่ากินครับ

4 months ago   ·  1

แพน ด้ากืนทุกอย่างเลย

4 months ago   ·  1

1 Reply

Comment on Facebook

View on Facebook

15 useful Thai sentences in daily life.
1. ไร้สาระ ไม่อยากฟัง (rái săa-rá mâi yàak fang = that’s absurd, I don't want to hear)
2. เรื่องไม่เป็นเรื่อง (rêuang mâi bpen rêuang = That is nonsense)
3. ก็แค่ข่าวลือ (gôr kâe kàao leu = just a rumour)
4. อย่ามาเสียเวลากับผมเลย (yàa maa sĭa way-laa gàp pŏm loie = don’t waste your time on me)
5. รอแป๊ปนะ (ror bpáep ná = please wait a minute)
6. ขอเพิ่มได้มั้ย (kŏr pêrm dâi mái = Can I get some more please?)
7. ผมอยากรู้ว่า..... (pŏm yàak róo wâa ... = I want to know that …..)
8. ทำแบบนี้ถูกมั้ย (tam bàep née tòok mái = Is this correct?)
9. ขอลองทำใหม่ได้มั้ย (kŏr long tam mài dâi mái = Can I try to do it again please?)
10. ใครรู้บ้าง(krai róo bâang = does anyone know?)
11. ตกลงตามนั้นนะ (dtòk long dtaam nán ná = that’s a deal)
12. เอาไงเอากัน (ao ngai ao gan = There’s nothing to lose!)
13. เอาที่คุณสบายใจ (ao têe kun sà-baai jai = whatever floats your boat)
14. อ้อ....เหรอ(ôr ... rĕr = you don’t say)
15. ทำแบบนี้ไม่ได้นะ (tam bàep née mâi dâi ná = Can not do like this)
... See MoreSee Less

Virman Ang, Seng Tat Gan and 23 others like this

View previous comments

Dampire Teothank you for sharing the knowledge. is useful.

4 months ago   ·  1

1 Reply

Ralph DavidsonGreat stuff คุณครู thank you !

4 months ago   ·  1

1 Reply

Rielz CheongVery useful! Khob Khun Ja

4 months ago   ·  1

1 Reply

Paul Hansenเก่ง

4 months ago   ·  2

1 Reply

Peter ChongThank you for sharing.

4 months ago   ·  1

1 Reply

Comment on Facebook

View on Facebook

Wondrous Thai added 2 new photos.

This is a fun class every Saturday at 2.00-4.00 pm. They are lovely and well done. 🙂
... See MoreSee Less

Fahrudin, Gee Faring and 13 others like this

Comment on Facebook

Friendly Thai class - learn together and help each other. That is my slogan for my Thai class. 👌😀 ... See MoreSee Less

View on Facebook

Wondrous Thai added 2 new photos.

Thai writing seem difficult at the first time to learn but it will easier after that. Believe me. 😄👌✌️ International Thai writing class. 😜
... See MoreSee Less

View on Facebook

สับปะรด (sàp-bpà-rót = pineapple 🍍)

We will learn some สับปะรด idiom in Thai.

1. ไม่เป็นสับปะรด (mâi bpen sàp bpà rót) comes from ไม่เป็นสรรพรส (mâi bpen sàp pà rót = no taste)
Mostly we will say ไม่เป็นสับปะรด when some food is not delicious or even tasteless and also we can say when your life has nothing good in it.

Sum up - so in general terms we can say something is lacking in something important.

2. ตาเป็นสับปะรด (dtaa bpen sàp bpà rót = pineapple eyes)
-> knowing things others dont expect you to know.
... See MoreSee Less

Jean Cariou, David Anderson and 23 others like this

View previous comments

Phan Trần Hoài VũThanh you Kru... But I will be very happy if you can show me a simple example for the second สัปปะรด ^^=

4 months ago   ·  1

2 Replies

Finn Raudskjegg HallbergI also learnd you can say mai bpen sap pa rot, about something that is not worth fixing, like a broken motocy.

4 months ago   ·  1

1 Reply

ไบรอั้น ฟลาวเวอร์สInteresting. Thank you

4 months ago   ·  1

1 Reply

Paul Hansenทำงานของคุณไม่เป็นสับปะรด

4 months ago   ·  1

1 Reply

Paul Hansenบริการที่นี่ไม่เป็นสับปะรด

4 months ago   ·  1

1 Reply

Bagus Triyantoเย้ๆๆๆ

4 months ago   ·  1

Comment on Facebook

View on Facebook

Wondrous Thai added 2 new photos.

A new choice to learn Thai via Skype 🌌 This is my student learns Thai via Skype. He is learning about writing and well done. 🙂
... See MoreSee Less

Mahadzir Abdul Karim, Fahrudin and 14 others like this

Christopher Blumhagenเก่งมาก

4 months ago   ·  1

Comment on Facebook

View on Facebook

9 popular Thai slang for nowadays.

1. ลำไย (lam-yai)
-> real meaning is Longan
-> slang meaning is "รำคาญ (ram-kaan = feel annoyed)

2. ตะมุตะมิ (dtà- mú- dtà- mí)
-> น่ารักน่าเอ็นดู (nâa-rák-nâa-en-doo = be sweet, be lovely)

3. นก (nók)
-> real meaning is "bird"
-> slang meaning is "อ่อยแต่เขาไม่เอา (òi dtàe kāo mâi ao = when you threw yourself at someone but got rejected)"

4. จุงเบย (jung boie)
-> น่ารักแสดงความแอ๊บแบ๊ว (nâa rák sà-daeng kwaam áep-báew = lovely and trying to act cute and innocent)

5. เท (tay)
-> real meaning is "pour"
-> slang meaning is "โดนทิ้ง (dohn tíng = got dumped)"

6. อิอิ (ì-ì) = ha ha (laugh voice)

7. เปย์ (bpay) - borrowed word and slang
-> ชอบจ่ายให้ (chôp jàai hâi = sugar daddy, sugar mamma)

8. เตง (dteng) comes from ตัวเอง (dtua ayng = oneself) but slang meaning is "You"

9. มุ้งมิ้ง (mûng míng) = น่ารัก (nâa rák = lovely, cute)
... See MoreSee Less

Joseph Tsai, 黃澄澄 and 23 others like this

View previous comments

Javier GarcoMy favorite อิอิ, because it looks like two eyes!! I love it!!

4 months ago   ·  3

1 Reply

Scott KevinCan you please give an example sentence for นก?

4 months ago   ·  1

5 Replies

Phan Trần Hoài VũThak you very much..^^

4 months ago   ·  1

1 Reply

Eng Wai OngCan you please give a sample sentence of เปย์

4 months ago   ·  1

3 Replies

Comment on Facebook

View on Facebook

Thai time

Morning (ตอนเช้า = dton-cháo)
6.00 am. – หกโมงเช้า (hòk mohng cháo)
7.00 am. – เจ็ดโมงเช้า (jèt mohng cháo)
8.00 am. – แปดโมงเช้า (bpàet mohng cháo)
9.00 am. – เก้าโมงเช้า (gâo mohng cháo)
10.00 am. – สิบโมงเช้า (sìp mohng cháo)
11.00 am. – สิบเอ็ดโมงเช้า (sìp èt mohng cháo)

Noon, Evening (ตอนกลางวัน, ตอนเย็น = (dton glaang wan, dton-yen)
12.00 pm. – เที่ยงวัน, เที่ยง (tîang wan, tîang)
1.00 pm.(13.00 น.) – บ่ายโมง (bàai mohng, sìp săam naa-lí-gaa)
2.00 pm. (14.00 น.) – สองโมงเย็น, สิบสี่นาฬิกา (sŏng mohng yen, sìp sèe naa-lí-gaa)
3.00 pm. (15.00 น.) – สามโมงเย็น, สิบห้านาฬิกา (săam mohng yen, sìp hâa naa-lí-gaa)
4.00 pm. (16.00 น.) – สี่โมงเย็น, สิบหกนาฬิกา (sèe mohng yen, sìp hòk naa-lí-gaa)
5.00 pm. (17.00 น.) – ห้าโมงเย็น, สิบเจ็ดนาฬิกา (hâa mohng yen, sìp jèt naa-lí-gaa)
6.00 pm. (18.00 น.) – หกโมงเย็น, สิบแปดนาฬิกา (hòk mohng yen, sìp bpàet naa-lí-gaa)

Night (ตอนกลางคืน = dton glaang keun)
7.00 pm. (19.00 น.) – หนึ่งทุ่ม, สิบเก้านาฬิกา (nèung tûm, sìp gâo naa-lí-gaa)
8.00 pm. (20.00 น.) – สองทุ่ม, ยี่สิบนาฬิกา (sŏng tûm, yêe sìp naa-lí-gaa)
9.00 pm. (21.00 น.) – สามทุ่ม, ยี่สิบเอ็ดนาฬิกา (săam tûm, yêe sìp èt naa-lí-gaa)
10.00 pm. (22.00 น.) – สี่ทุ่ม, ยี่สิบสองนาฬิกา (sèe tûm, yêe sìp sŏng naa-lí-gaa)
11.00 pm. (23.00 น.) – ห้าทุ่ม, ยี่สิบสามนาฬิกา (hâa tûm, yêe sìp săam naa-lí-gaa)
12.00 am. (24.00 น.) – เที่ยงคืน, ยี่สิบสี่นาฬิกา (tîang keun, yêe sìp sèe naa-lí-gaa)

After Midnight (หลังเที่ยงคืน = lăng tîang keun)
1.00 am. – ตีหนึ่ง (dtee nèung)
2.00 am. – ตีสอง( dtee sŏng)
3.00 am. – ตีสาม (dtee săam)
4.00 am – ตีสี่ (dtee sèe)
5.00 am. – ตีห้า (dtee hâa)

Note ; you have to say ครึ่ง (krêung) when the time is 6.30 (hòk mong krêung) and say นาที (naa-tee) when the time is 4.10 (sèe mong sìp naa-tee)
... See MoreSee Less

Joseph Tsai, Ketyada Porath and 23 others like this

Christopher Blumhagenอ้าว, ทำไมไม่พูด "บ่ายสอง-สาม-สี่" งงนะครับ 5555 ผมพูดภาษาไทยไม่เก่งเลย.

5 months ago   ·  2

3 Replies

Hamm McGearPASA THAI MEE CHER SIANG TOUR LOK!!

5 months ago   ·  1

1 Reply

Comment on Facebook

View on Facebook

Wondrous Thai added 2 new photos.

Make a new friend at Thai class. They can learn together even though they come from a different country. 2 hrs about speaking and writing is ok for them. 🙂
... See MoreSee Less

Bagus Triyanto, Xandro Alexi Nieto and 20 others like this

Liz RobertsI love it when I learn Thai at school. I have had the most kind, smart and competent teachers ever and they have all inspired me to be a better teacher myself. I confess I always feel like such a slow learner but I plug away.🙏🏻

5 months ago   ·  2

5 Replies

Comment on Facebook

View on Facebook

Wondrous Thai added 2 new photos.

Just start to learn then nothing difficult. My student well done alway because she thinks she can do it even though have to try very much at the first. I believe she can do it. 🙂
... See MoreSee Less

hai