Our Facebook Feed

The latest posts on our Facebook Page

View on Facebook

"ซ้ำซาก (sám-sâak = again and again)"

You can put the "ซ้ำซาก" after verbs when you are doing something again and again like the example below.

1. พูดซ้ำซาก (pôot sáam-sâak = saying again and again)
-> when you the same thing again and again.

2. กินซ้ำซาก (gin sáam-sâak = eating again and again)
-> when you eat the same food again and again.

3. บ่นซ้ำซาก (bòn sáam-sâak = muttering again and again)
-> when you mutter the same thing again and again.

Note ; structure is "verb + sáam-sâak". And it's showing that it's boring when you say this phrase.
... See MoreSee Less

Jerome Parent, Lee Hunter Jr and 23 others like this

View previous comments

Joris GoetschalckxWhy do you use two o's for the u sound? To speak is phuut, not poot.... And BTW the p of phuut is an aspirated one, so better write it as ph.

12 hours ago   ·  1

9 Replies

Arkadiusz Kucab"And it's showing that it's boring" is the feeling of the expression that I was speaking about.

12 hours ago   ·  1

1 Reply

Francesc Bravo VidalGin mak gin yoo gin sam sak ..wow same thanks

12 hours ago   ·  1

1 Reply

Andrew PiggExcellent! Thanks for another one I didn’t know

12 hours ago   ·  1

1 Reply

Comment on Facebook

View on Facebook

"Verb + láew (แล้ว = already) + same verb + èek (อีก = again)"

The meaning of this structure is about when you want to say that someone or you did something already but still do it again and again like the example below.

1. ถามแล้วถามอีก
- tāam láew tāam èek
- asked already and ask again

2. กินแล้วกินอีก
- gin láew gin èek
- eaten already and eat again

3. บอกแล้วบอกอีก
- bòk láew bòk èek
- told already and tell it again

4. พูดแล้วพูดอีก
- pôot láew pôot èek
- said already and say it again

5. ทำแล้วทำอีก
- tam láew tam èek
- did already and do it again

Please make a new one like this structure that what did you do already and still do it again and again. 🙂
... See MoreSee Less

Önder Tekin, Rung Rung and 23 others like this

View previous comments

Arkadiusz KucabWondrous Thai, what is the feeling associated with this expression? Can it vary depending on the verb? Like fed-up with it, bored, joking,... กิน​เหล้า​แล้ว​กิน​เหล้า​อีก​

2 days ago   ·  1

1 Reply

Miguel GonzalezThen how you say "You lie already and you lie again" .

2 days ago   ·  1

1 Reply

Mathew Balcombeโกหกแล้วโกหกอีก​ ใช่ไหม

2 days ago   ·  1

1 Reply

Shane Conwayทำบุญเเล้วทำบุญอีก

2 days ago   ·  1

1 Reply

Jeff Lempkeวิ่งแล้ววิ่งอีก

2 days ago   ·  1

2 Replies

Jean Cariouนอนแล้วนอนอีก​ ^^'

2 days ago   ·  1

2 Replies

Comment on Facebook

View on Facebook

Thai idiom for today is ....
เล่นกับหมา หมาเลียปาก
- lên gàp māa māa lia bpàak
- To be treated or regarded with disrespect or discourtesy by someone after becoming familiar with him or her.

E.g.
When someone is saying or doing something disrespect you because you are showing that you kind to them too much.

Note ; Bright is not doing disrespect me in this picture because she likes to play with me like this always. We use this idiom with only the people. 🙂
... See MoreSee Less

View on Facebook

The 1 popular Thai slang for nowadays is "มองบน (mong non = eye roll)"

We will say "มองบน" when we think that is crazy or when someone is doing something nonsense very much.

E.g. From this picture.
Bright rolled her eyes at me.
- ไบรท์มองบนใส่ฉัน
- Bái mong bon sài chān

**Bright rolled her eyes at me from this picture because she thinks that I am doing something nonsense.***

So you can do this act when you feel or think like this.
... See MoreSee Less

Siriporn Jamrussri, ቸሂ ንን and 23 others like this

Shay Muaฉันมองบนมากไป ถึงเห็นสมองของฉันได้เลย.

1 week ago   ·  2

1 Reply

Christopher Blumhagen5555 ตลกอ่ะ

1 week ago   ·  1

3 Replies

Comment on Facebook

View on Facebook

Wondrous Thai added 2 new photos.

"สายเกินไป (sāai gern bpai = too late)"

You can say "สายเกินไป" when you cannot do something on time or in the time that it should be done like the examples below.

1. มันสายเกินไปที่จะพูดขอโทษ
- man sāai gern bpai têe jà pôot kōr tôht
- It's too late to say sorry.

2. มันสายไปแล้วที่จะซื้อตั๋วราคาถูกไปสวิสเซอร์แลนด์
- man sāai bpai láew têe jà séu dtūa raa-kaa tòok bpai Switzerland
- It's too late to buy a cheap ticket to go to Switzerland.

3. มันสายเกินไปที่จะรักคุณไหม
- man sāai gern bpai têe jà rák kun māi
- Is it too late to love you?
... See MoreSee Less

View on Facebook

She is a beginner but can improve her Thai skills in a short time because she serious to learn and has a lot of questions to ask me when she was wondering something. She never guessed and kept any problems in her mind and that why she can improve her skills in a short time. 🙂. ... See MoreSee Less

RuBy Chan, Scott Kevin and 23 others like this

Comment on Facebook

View on Facebook

Wondrous Thai added 3 new photos.

My students never give up to learn Thai. 🙂
... See MoreSee Less

Chulalak Phitaksombat, Peerayuth Charoensukmongkol and 23 others like this

Matthew JohnstonWith you as the teacher they will learn!

4 weeks ago   ·  2

1 Reply

Comment on Facebook

View on Facebook

"ต่าง (dtàang) + คน (kon) + ต่าง (dtàang) + verb"

We will say like this structure when we don't want to do something with anyone together even though we are doing something in the same thing same place in a negative way like the example below.

1. ต่างคนต่างจ่าย
- dtàang kon dtàang jàai
- Go Dutch!

2. ต่างคนต่างคิด
- dtàang kon dtàang kít
- Everyone has their own opinions.

3. ต่างคนต่างทำ
- dtàang kon dtàang tam
- You do each of your assignments on your own.

4. ต่างคนต่างไป
- dtàang kon dtàang bpai
- To go one's separate ways.

5. ต่างคนต่างอยู่
- dtàang kon dtàang yòo
- We live separate ways.

BUT you can say in a positive way also. You just have to add กัน (gan = together but this กัน comes from ซึ่งกันและกัน [sêung gan láe gan = each other]) at the end of sentence like the example below.

1. ต่างคนต่างรักกัน
- dtàang kom dtàang rák gan
- We love each other.

2. ต่างคนต่างรู้ใจกัน
- dtàang kon dtàang róo jai gan
- We know our's mind each other.

3. ต่างคนต่างช่วยเหลือกัน
- dtàang kon dtàang chûay lēua gan
- We help each other.
... See MoreSee Less

Rielz Cheong, Winarutt Ranguppit and 23 others like this

View previous comments

Darren YauThanks for the interesting lesson! Is there other word patterns using ...คน... or ...ใคร... ?

1 month ago   ·  1

3 Replies

Jonathan EnglanderYour posts have begun to show up in my feed and they are super useful and interesting. Thanks so much for this service, it's really appreciated.

4 weeks ago   ·  1

1 Reply

Andrew PiggThese are really good...thanks

1 month ago   ·  1

1 Reply

Matthew JohnstonWow! A terrific lesson. Thank you so much teacher 🙂

1 month ago   ·  2

1 Reply

Phan Trần Hoài Vũต่างคนต่างคิด ต่างจิตต่างใจ จะพูดจะทำจะแสดงอะไร ก็ คิดถึงจิตใจคนอื่นบ้างก็ดี.... From my collection

1 month ago   ·  1

1 Reply

Eng Wai Ong

1 month ago   ·  1

6 Replies

Marie-anne Goglinok i don't get this one 555

1 month ago   ·  1

1 Reply

Jeff Lempkeขอบคุณครับ

1 month ago   ·  1

1 Reply

Fred Mendelsonหมาของคุณมีรอยยิ้มที่ดี !!!!

1 month ago   ·  2

4 Replies

Comment on Facebook

Wondrous Thai added a photo and a video.

Photos from Wondrous Thai's post
Learn to speak Thai like a Thai native. ^^

"Noun + ใคร (krai) + same noun + มัน (man)"

1. ทางใครทางมัน
- taang krai taang man
- Everyone has it's own way.
- My way is mine, your way is yours.

2. ชีวิตใครชีวิตมัน
- chee-wít krai chee-wít man
- Everyone has it's own life.
- My life is mine, your life is yours.

3. ตัวใครตัวมัน
- dtua krai dtau man
- Everyman for himself.

4. บ้านใครบ้านมัน
- bâan krai bâan man
- Everyone has it's own house.
- My house is mine, your house is yours.

5. รถใครรถมัน
- rót krai rót man
- Everyone has it's own car.
- My car is mine, your car is yours.

NOTE ; I noticed that maybe you miss my point for this lesson because I noticed from my the one of comment that someone think "everyone has their own way" for the 1st example BUT I think it's not correct the most in Thai. My point for this lesson is the structure of this phrase is showing that you are selfish when you are saying like this with anyone and you don't want to participate with anyone and hope anyone won't do like that with you too. So the second translation is more clear than the one even though it seem strange English but I hopefully that you can use these phrase is the most correct.
... See MoreSee Less

Ptera Kimmeriyskaya, Vaughn Rowland and 23 others like this

View previous comments

Kirsty LeeHi! This is great, thank you so much! If you would like some help with the English in your posts, please feel free to message me and I will help for free 😁😁

1 month ago   ·  1

9 Replies

Matthew JohnstonI've learnt something new - Thank you 🙂

1 month ago   ·  1

1 Reply

Danith Vongตาใครตามัน / ประเทศใครประเทศมัน/ คําใครคํามัน / อาหารใครอาหารมัน...

1 month ago   ·  1

2 Replies

Winfried HeinrichsonVery interesting.

1 month ago   ·  1

1 Reply

ริชาร์ด แดงinteresting

1 month ago   ·  2

1 Reply

Christopher Blumhagenขอบคุณมากๆคุณครู

1 month ago   ·  1

1 Reply

Paul Hansenเก่งจังเลย

1 month ago   ·  1

1 Reply

Comment on Facebook

View on Facebook

Wondrous Thai added 2 new photos.

This is some lessons for intermediate learner.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Thai for fun.

When I'm matching Thai & English. ^_^
Similar pronunciation but different meaning. So you will get 2 Thai words when you are reading this lesson.

1. Rice (ข้าว = kâaw) # ไร้ (rái = be without)

2. Like (ชอบ= chôp) # ไล้ (lái = to rub)

3. Pie (ขนมพาย = kà-nōm paai) # พาย (paai = row)

4. Fun (สนุกสนาน = sà-nùk sà-nāan) # ฟัน (fun = tooth)

5. I (ผม/ฉัน = pöm/chān) # ไอ (ai = to cough)

6. Miss (นางสาว = maang-saaw) # มิด (mít = tightly)

7. Line (เส้น = sên) # ลาย (laai = striped)
... See MoreSee Less

Anna Kovalenko, Huy Pham and 21 others like this

Jonas SchuhYeah but rice and ไร้ or like and ไล้ are not pronounced the same outside Thailand 😉

1 month ago   ·  1

6 Replies

Jirat SnhMartin Kelly

1 month ago

Comment on Facebook

View on Facebook

"เห่อ (hèr = be crazy about)"

We say เห่อ when you get something new and crazy about it too much. Such as when you have just got a new shirt then you often to wear it many times and we call you เห่อ a new shirt. Also you can say like this with several kind the new things that you are crazy about it too much like the example below.

1. เห่อเสื้อใหม่
- hèr sêua mài
- be crazy about a new shirt

2. เห่อแฟน
- hèr faen
- be crazy about a new gf/bf

3. เห่อโทรศัพท์
- hèr toh - rá- sàp
- be crazy about a new mobile phone

4. เห่อรถใหม่
- hèr rót mài
- be crazy about a new car

5. เห่อรองเท้าใหม่
- hèr rong táo mài
- be crazy about a new shoes

6. เห่อลูก
- hèr lôok
- be crazy about a new son/daughter

Note ; normally we use เห่อ with only new things and it's normal behavior of human that they will feel crazy about it when they have just got it and want to show alway. 🙂
... See MoreSee Less

Nick Sedgwick, Seong Sook Choi and 23 others like this

View previous comments

Phan Trần Hoài Vũฟ.: เห็นมั้ย ชุดนี้สวยมากจังเลยอะ.. ก.: แหม เธอจะเห่อมากไปรึเปล่า... 555... I hope I use this word correctly..

1 month ago   ·  1

1 Reply

Matthew JohnstonThank you, I will use this today! 😆

1 month ago   ·  1

1 Reply

Joseph TsaiThank you. It's userful. 555

1 month ago   ·  1

1 Reply

Comment on Facebook

View on Facebook

"หยก ๆ (yòk yòk = just now)"

We say "หยก ๆ" when something have just happened also but normally we usually use "เพิ่งจะ (pêrng jà = just now)" at the same sentence with หยก ๆ and the structure should be like this
-> เพิ่งจะ (pêrng jà) + verb + หยกๆ (yòk yòk).

1. เพิ่งจะกินมาหยก ๆ
- pêrng jà gin maa yòk yòk
- I have just finished eating.

2. เพิ่งจะมีแฟนใหม่หยก ๆ
- pêrng jà mee faen mài yòk yòk
- I have just had a new girlfriend.

3. เพิ่งจะได้งานใหม่หยก ๆ
- pêrng jà dâi ngaan mài yòk yòk
- I have just got a new work.

4. เพิ่งจะพูดไทยได้หยก ๆ
- pêrng jà pôot tai dâi yòk yòk
- I have just could speaking Thai.

5. เพิ่งจะกลับมาจากอเมริกาหยก ๆ
- pêrng jà glàp maa jàak à-me-rí-gaa yòk yòk
- I have just got back from America.

Note ; normally the "หยก ๆ" is at the end of sentence alway. The meaning will change if you say only หยก because the meaning of หยก is "jade".

Other phrase is สด ๆ ร้อนๆ (sòt sòt rón rón = just now) has the same meaning also.
... See MoreSee Less

Cyrille Filosa, Belle On Belle and 23 others like this

Deny Gunawanคำว่า เมื่อกี้ เป็นไงคับ เราเคยฟังเพื่อนเราใช้คำนี้บ่อยๆ

1 month ago   ·  1

8 Replies

Comment on Facebook

View on Facebook

"เพิ่ง (pêrng = just now)"

We often to say "เพิ่ง" when something have just happened.

1. เพิ่งรู้ว่ารักอะ (pêrng róo wâa rák à = I have just got to know that you love me)

2. เพิ่งกิน (pêrng gin = I have just ate)

3. เพิ่งทำงานเสร็จ (pêrng tam ngaan sèt = I have just finished to work)

4. เพิ่งรู้จักกัน (pêrng róo jàk gan = I have just got to know each other)

5. เพิ่งถึงประเทศไทย (pêrng tēung bprà têt tai = I have just arrived Thailand)

Note ; structure of this phrase is "เพิ่ง + verb"
... See MoreSee Less

Belle On Belle, ริชาร์ด แดง and 23 others like this

View previous comments

Mukhamad ZackyHow about อย่า​เพิ่ง​ไป​ก่อน?

1 month ago   ·  1

4 Replies

Tod Danielshow is เพิ่ง different from พึ่ง ?

1 month ago   ·  1

1 Reply

Nguyễn Ngaใครมีหนังสือเลมนี้ format .pdf มั้ยคะ? สามารถให้หนูหน่อยใด้ไหมคะ ขอบคูณถูกคนมากค่ะ.

1 month ago

Mint TharineePaul Schuble

1 month ago

Comment on Facebook

View on Facebook

"ไป ๆ มาๆ (bpai bpai maa maa = finally, ultimately)"

You can sum up some matters that you never guessed that it will be like this but it is now by this phrase is "ไป ๆ มา ๆ ...... "

1. ไป ๆ มา ๆ พวกเขาก็เป็นแฟนกัน
- bpai bpai maa maa pûak kāo gôr bpen faen gan
- Finally they are in relationships.
(For this example that you saw they talk and know each other like a friend but when they spent more the time together then and finally they are in relationship)

2. ไป ๆ มา ๆ เขาก็ลาออกจากงาน
- bpai bpai maa maa kāo gôr laa òk jàak ngaan
- Ultimately he leaves out of the work.

3. ไป ๆ มา ๆ เขาก็ย้ายไปอยู่ที่สเปน
- bpai bpai maa maa kāo gôr yáai bpai yòo têe sà-bpen
- Finally he moves to live in Spain.
... See MoreSee Less

Nick Sedgwick, Belle On Belle and 23 others like this

View previous comments

Polo PhuuyaiWhat about someone, who often and repeatly visits a place? เขาไปบ่อยแต่เขาไม่อยู่นาน: เข้าไปๆมาๆ Isn't that correct too?

1 month ago   ·  1

3 Replies

Choong Christoph PHhow do you say "Finally The Rock has come back to Krungthep" (if you watch wrestling you'll know what I'm saying xD)

1 month ago   ·  1

2 Replies

Liz RobertsThank you. This is a really good one. Can you say something about the use of gor?

1 month ago   ·  2

1 Reply

Hương Quỳnhหนูขอถามนิดนึงได้ไหมคะ คำว่า "ปัง" แปลว่าอะไรได้บ้างคะ ?

1 month ago   ·  1

3 Replies

Choong Christoph PH鐘美儀 bpai bpai maa maa phom mii ngan leaw

1 month ago   ·  1

2 Replies

Jordi MeyaI like the last one (Spain) ~ from there 😉

1 month ago   ·  1

Comment on Facebook

"Verb + ไป (bpai) + verb + ไป (bpai)"

We use this structure to say when you do two things at the same time.

1. กินไปคุยไป
- gin bpai kui bpai
- eat and chat at the same time.

2. อาบน้ำไปร้องเพลงไป
- àap náam bpai róng pleng bpai
- take a shower and sing a song at the same time.

3. อ่านหนังสือไปฟังเพลงไป
- àan nāng sēa bpai fang pleng bpai
- read a book and listen to music at the same time.

4. ทำงานไปบ่นไป
- tam-ngaan bpai bòn bpai
- work and mutter at the same time.

5. เรียนไปหลับไป
- rian bpai làp bpai
- study and sleep at the same time.

Tell me that something that you did at the same time. Have fun. 🙂
... See MoreSee Less

Nick Sedgwick, Shein Htet Aung and 23 others like this

ริชาร์ด แดงhow can you study and sleep at the same time?

1 month ago   ·  1

4 Replies

Nick ManiatisEat a sandwich and drive at the same time lol

1 month ago   ·  1

4 Replies

Comment on Facebook

View on Facebook

"ตามสบายนะ (dtaam sà-baai ná) VS
ทำตัวเหมือนอยู่บ้านตัวเอง (taam dtua mēuan yòo bâan dtua ayng)"

Thai native usually say "ตามสบายนะ" when you visit us at our house and the 2nd phrase that we will say after that is "ทำตัวเหมือนอยู่บ้านตัวเองนะ" and "ไม่ต้องเกรงใจ" because we friendly. So what is the meaning for each phrase? 🙂

1. ตามสบายนะ
- dtaam sà-baai ná
- Make yourself comfortable.

2. ทำตัวเหมือนอยู่บ้านตัวเองนะ
- taam dtua mēuan yòo bâan dtua ayng ná
- Make yourself at home.

3. ไม่ต้องเกรงใจนะ
- mâi dtông greng jai ná
- Don't feel bad.

Note ; You can say ตามสบาย when you want anyone feel comfortable not except when they come to visit you at home.

Can you example to tell me which case that you can say "ตามสบาย"?
... See MoreSee Less

Fahrudin, Erilie Lou and 23 others like this

Polo PhuuyaiI think 'Don't feel bad' is not the fully correct translation for 'ไม่ต้องเกรงใจ'. I think you better should translate with ' You don't need to show consideration' or 'Don't be considerated'. But actually I think there is no 100% correct translation for 'เกรงใจ' in any 'farang' language. It has too much different meanings in it.

2 months ago   ·  3

1 Reply

Danith Vongเชิญเขียนไม่ต้องเกรงใจนะ

2 months ago   ·  1

1 Reply

Comment on Facebook

View on Facebook

"คิดไปเอง (kít bpai ayng = it's all in your head)"

I understand that sometimes you have your imagine then it seem you think that's real but not in fact. So we can call this thing is "คุณคิดไปเอง (kun kít bpai ayng)".

E.g.
1. เขาคิดไปเองว่าฉันชอบเขา
- kāo kít bpai ayng wâa chān chôp kāo
- It's all in his head that I like him.

2. ฉันคิดไปเองว่าฉันอ้วน
- chān kít bpai ayng wâa chān ûan
- It's all in my mind that I'm fat. The fact that I'm fat is all in my mind.

3. เขาคิดไปเองว่าฉันเกลียดเขา
- kāo kít bpai ayng wâa chān glìat kāo
- He's imagining things that I hate him.
... See MoreSee Less

Michael Chan, Wahyu Se Bastian and 23 others like this

View previous comments

Liz RobertsThank you really every single time. Every single bit helps a lot and I'm grateful. Wishing you the best🙏❤️

2 months ago   ·  1

1 Reply

Andrew PiggExcellent! สุดยอดเลยครับ!! แบบนี้เลย 🙂

2 months ago   ·  1

3 Replies

Matthew JohnstonA wonderful lesson & a beautiful picture. (Mai bpai ayng Jing Jing! 😉

2 months ago   ·  1

1 Reply

Stefanie DudorfThank you for the nice lesson ka!

2 months ago   ·  1

1 Reply

Polo Phuuyaiขอบคุณครับ 😊

2 months ago   ·  2

1 Reply

Athitaya Rinnasakสำหรับหนูต้องบอกว่าฉันไม่ได้คิดไปเองว่าฉันอ้วน

2 months ago   ·  1

3 Replies

Comment on Facebook

View on Facebook

"ของใคร (kōng krai = whose is this?)"

I'm often to hear many foreigners said "ผมรถ (pōm rót = my car)" and it's wrong because you must say "รถของผม (rót kōng pōm) or รถผม (rót pōm)". So we will learn how to say about possession in Thai.

Q : นี่หมาของใคร
- nêe māa kōng krai
- Whose is this dog?

A : นี่คือหมาของฉัน
- nêe keu māa kōng chān
- This is my dog.

*** or you can answer in a short sentence like this also.***
- ของฉัน (kōng chān = mine)
- ของเขา (kōng kāo = his, hers)
- ของพวกเขา (kōng pûak kāo = theirs)
- ของพวกเรา (kōng pûak rao = ours)
- ของคุณ (kōng kun = yours)
- ของมัน (kōng man = its)
... See MoreSee Less

Francesc Bravo Vidal, Geen Kit and 23 others like this

Jens Anton Belleหมาของผมครับ 😊 น่ารักไหม

2 months ago   ·  2

4 Replies

Comment on Facebook

View on Facebook

Wondrous Thai added 5 photos and a video.

เครื่องปรุง (krêuang bprung = seasoning)

- พริกป่น (prîk bpòn = ground dried chilles)

- น้ำส้ม (náam sôm = pickled chilli)

- น้ำปลา (náam bplaa = fish sauce)

- น้ำตาลทราย (náam dtaan saai = sugar)
... See MoreSee Less

View on Facebook

"ดีต่อใจ (dee dtòr jai = feel good)"

"ดีต่อใจ" is popular phrase nowadays and the meaning of it is "feel good". When you see something make you feel good, someone did something good or someone said something good and make you feel good then you can say "ดีต่อใจ".

E.g.
1. You are in plain from work and your friend is saying that "hang in there and I support you" and it makes you feel good ..... and you can say "ดีต่อใจ". 🙂

2. When you see or meet a beautiful girl or handsome man ..... she or he attached your heart very much even though you just only look at she or he but make you feel good .... yeah, you can say "ดีต่อใจ" also. 🙂
... See MoreSee Less

Kao Sheng-Shan, Christopher Blumhagen and 23 others like this

Rizwan SidikThis lesson ดีต่อใจ 😆😆

2 months ago   ·  1

2 Replies

Nick ManiatisThank you. Greetings from Ao Nang.

2 months ago   ·  1

2 Replies

Comment on Facebook

View on Facebook

Wondrous Thai added a photo and a video.

Short 10 sentences in daily life.

1. เหนื่อยมั้ย (nèuay mái = are you tired?)
2. ง่วงมั้ย (ngûang mái = are you sleepy?)
3. หิวมั้ย (hīe mái = are you hungry?)
4. โมโหฉันเหรอ (moh hōh chān rēr = are you angry with me?)
5. คิดถึงฉันเหรอ (kít tēung chān rēr = do you miss me?)
6. ไปเที่ยวกันมั้ย (bpai tíeow gan mái = do you want to go to travel with me?)
7. เป็นห่วงนะ (bpen hùang ná = I'm worried about you.)
8. พักผ่อนบ้างนะ (pák pòn bâang ná = you need a rest)
9. ดูแลตัวเองดี ๆ นะ (doo lae dtua ayng dee dee ná = take care of yourself)
10. ฉันช่วยคุณได้มั้ย (chān chûay kun dâi mái = can I help you?)
... See MoreSee Less

Athitaya Rinnasak, Amu Jung and 23 others like this

View previous comments

Fonnumfa Pitiporn

2 months ago   ·  2

1 Reply

Christopher Blumhagenขอบคุณมากๆคุณครู

2 months ago   ·  1

1 Reply

Michael John Yatesทำไมสกด "ไหม" เป็น "มั้ย" ครับ

2 months ago   ·  1

1 Reply

Jirat SnhMartin Kelly

2 months ago

Comment on Facebook

View on Facebook

Thai proverb for today

"ผักชีโรยหน้า"
- pàk chee roi nâa
- window dressing

Vocabulary;
ผักชี (pàk chee = coriander)
โรย (roi = sprinkle, scatter)
โรยหน้า (roi nâa = scatter over)

Note ; normally we will put some coriander on the top of Thai food for making it looks beautiful and be tasty, so we compare a temporarily goodness as same as "the coriander scatter over on the food"
... See MoreSee Less

View on Facebook

Speak Thai like a Thai native. 😊

1. น่าสงสารจัง (nâa sōng-sāan jang = I feel sorry for )

2. สมน้ำหน้า (sōm náam nâa = You deserve it!)

3. ฉันน้อยใจนะ (chān nói jai ná = I'm offended)

4. คุณเจ้าชู้หรือเปล่า (kun jâo-chóo rēu bplào = Are you a playboy?)

5. เสียดายจัง (sīa daai jang = That's too bad, unfortunately)
... See MoreSee Less

Hương Quỳnh, Tessa Pindika and 23 others like this

Rizwan Sidikน่าฉงฉาน My thai friend, she just sent that word, is it the same with น่าสงสาร รึป่ะ

2 months ago   ·  1

6 Replies

Andrew Pigg(Nuu noy jai) - You're offended?

2 months ago   ·  1

4 Replies

Comment on Facebook

View on Facebook

"ถูก (tòok = [to] be pleasing to ; be compatible with
This is a relatively uncommon meaning.
ถูก usually only has this meaning when part of the example words shown below.) "

1. ถูกใจ (tòok jai = like very much)
- เขาพูดถูกใจฉันมาก
- kāo pôot tòok jai chān mâak
- Everything you say is touching my heart.
Note ; normally you can say "ถูกใจ" with other case also if you feel it's touching your heart very much more than like.

2. ถูกคอ (tòok kor = to get along well with)
- พวกเขาคุยกันอย่างถูกคอ
- pùak kāo kui gan yàang tòok kor
- They are talking together as if they really dig each other.

3. ถูกปาก (tòok bpàak = be tasty)
- อาหารร้านนี้ถูกปากผมมาก
- aa-hāan ráan nêe yòok bpàak pōm mâak
- I love the food in this restaurant.
... See MoreSee Less

Michael Chan, Jean Cariou and 23 others like this

Matthew JohnstonSuperb lesson! Thank you 🙂

2 months ago   ·  1

1 Reply

Comment on Facebook

Do you know what did they say?
They are practicing to asking their friends that "do you have (the name of animal)? Because I want they find some animals for me then they got all animals for me that I need. 👌☺️
... See MoreSee Less

View on Facebook

Wondrous Thai added 2 new photos.

Learn by understanding is better than learn by recitation. Learn with Wondrous Thai.
... See MoreSee Less

Jordi Meya, Ung Dame and 11 others like this

Comment on Facebook

View on Facebook

"ฉัน(ผม)ไม่รู้....."
- chān (pōm) mâi róo....
- I don't know ......

1. ฉัน (ผม)ไม่รู้จะพูดยังไง
- chān (pōm) mâi róo jà pôot yang ngai
- I don't know what to say.

2. ฉัน(ผม)ไม่รู้จะถามอะไร
- chām (pōm) mâi róo jà tāam à-rai
- I don't know what to ask.

3. ฉัน(ผม)ไม่รู้จะตอบยังไง
- chān (pōm) mâi róo jà dtóp yang ngai
- I don't know how to answer.

4. ฉัน(ผม)ไม่รู้จะคุยอะไรดี
- chān (pōm) mâi róo jà kui à-rai dee
- I don't know what I want to talk.
... See MoreSee Less

Ketyada Porath, Melvin Poon and 23 others like this

View previous comments

Matthew JohnstonAs always another good lesson - thank you 🙂 Could I ask about the word 'kui' How is it used differently to 'poot'?

2 months ago   ·  3

1 Reply

Francesc Bravo Vidalชิ้น how many meanings have ?

2 months ago   ·  1

3 Replies

Hamm McGearIt would be much better if u could add mp3 sound to each line. Tq

2 months ago

2 Replies

Christopher Blumhagenเคยเดียวกับอาหารไทยเพราะอาหารนี้น่ากินครับ

2 months ago   ·  1

แพน ด้ากืนทุกอย่างเลย

2 months ago   ·  1

1 Reply

Comment on Facebook

View on Facebook

15 useful Thai sentences in daily life.
1. ไร้สาระ ไม่อยากฟัง (rái săa-rá mâi yàak fang = that’s absurd, I don't want to hear)
2. เรื่องไม่เป็นเรื่อง (rêuang mâi bpen rêuang = That is nonsense)
3. ก็แค่ข่าวลือ (gôr kâe kàao leu = just a rumour)
4. อย่ามาเสียเวลากับผมเลย (yàa maa sĭa way-laa gàp pŏm loie = don’t waste your time on me)
5. รอแป๊ปนะ (ror bpáep ná = please wait a minute)
6. ขอเพิ่มได้มั้ย (kŏr pêrm dâi mái = Can I get some more please?)
7. ผมอยากรู้ว่า..... (pŏm yàak róo wâa ... = I want to know that …..)
8. ทำแบบนี้ถูกมั้ย (tam bàep née tòok mái = Is this correct?)
9. ขอลองทำใหม่ได้มั้ย (kŏr long tam mài dâi mái = Can I try to do it again please?)
10. ใครรู้บ้าง(krai róo bâang = does anyone know?)
11. ตกลงตามนั้นนะ (dtòk long dtaam nán ná = that’s a deal)
12. เอาไงเอากัน (ao ngai ao gan = There’s nothing to lose!)
13. เอาที่คุณสบายใจ (ao têe kun sà-baai jai = whatever floats your boat)
14. อ้อ....เหรอ(ôr ... rĕr = you don’t say)
15. ทำแบบนี้ไม่ได้นะ (tam bàep née mâi dâi ná = Can not do like this)
... See MoreSee Less

Virman Ang, Seng Tat Gan and 23 others like this

View previous comments

Dampire Teothank you for sharing the knowledge. is useful.

2 months ago   ·  1

1 Reply

Ralph DavidsonGreat stuff คุณครู thank you !

2 months ago   ·  1

1 Reply

Rielz CheongVery useful! Khob Khun Ja

2 months ago   ·  1

1 Reply

Paul Hansenเก่ง

2 months ago   ·  2

1 Reply

Peter ChongThank you for sharing.

2 months ago   ·  1

1 Reply

Comment on Facebook

View on Facebook

Wondrous Thai added 2 new photos.

This is a fun class every Saturday at 2.00-4.00 pm. They are lovely and well done. 🙂
... See MoreSee Less

Fahrudin, Gee Faring and 14 others like this

Comment on Facebook

Friendly Thai class - learn together and help each other. That is my slogan for my Thai class. 👌😀 ... See MoreSee Less

View on Facebook

Wondrous Thai added 2 new photos.

Thai writing seem difficult at the first time to learn but it will easier after that. Believe me. 😄👌✌️ International Thai writing class. 😜
... See MoreSee Less

View on Facebook

สับปะรด (sàp-bpà-rót = pineapple 🍍)

We will learn some สับปะรด idiom in Thai.

1. ไม่เป็นสับปะรด (mâi bpen sàp bpà rót) comes from ไม่เป็นสรรพรส (mâi bpen sàp pà rót = no taste)
Mostly we will say ไม่เป็นสับปะรด when some food is not delicious or even tasteless and also we can say when your life has nothing good in it.

Sum up - so in general terms we can say something is lacking in something important.

2. ตาเป็นสับปะรด (dtaa bpen sàp bpà rót = pineapple eyes)
-> knowing things others dont expect you to know.
... See MoreSee Less

Jean Cariou, David Anderson and 23 others like this

View previous comments

Phan Trần Hoài VũThanh you Kru... But I will be very happy if you can show me a simple example for the second สัปปะรด ^^=

3 months ago   ·  1

2 Replies

Finn Raudskjegg HallbergI also learnd you can say mai bpen sap pa rot, about something that is not worth fixing, like a broken motocy.

3 months ago   ·  1

1 Reply

ไบรอั้น ฟลาวเวอร์สInteresting. Thank you

3 months ago   ·  1

1 Reply

Paul Hansenทำงานของคุณไม่เป็นสับปะรด

3 months ago   ·  1

1 Reply

Paul Hansenบริการที่นี่ไม่เป็นสับปะรด

3 months ago   ·  1

1 Reply

Bagus Triyantoเย้ๆๆๆ

3 months ago   ·  1

Comment on Facebook

View on Facebook

Wondrous Thai added 2 new photos.

A new choice to learn Thai via Skype 🌌 This is my student learns Thai via Skype. He is learning about writing and well done. 🙂
... See MoreSee Less

Mahadzir Abdul Karim, Fahrudin and 14 others like this

Christopher Blumhagenเก่งมาก

3 months ago   ·  1

Comment on Facebook

View on Facebook

9 popular Thai slang for nowadays.

1. ลำไย (lam-yai)
-> real meaning is Longan
-> slang meaning is "รำคาญ (ram-kaan = feel annoyed)

2. ตะมุตะมิ (dtà- mú- dtà- mí)
-> น่ารักน่าเอ็นดู (nâa-rák-nâa-en-doo = be sweet, be lovely)

3. นก (nók)
-> real meaning is "bird"
-> slang meaning is "อ่อยแต่เขาไม่เอา (òi dtàe kāo mâi ao = when you threw yourself at someone but got rejected)"

4. จุงเบย (jung boie)
-> น่ารักแสดงความแอ๊บแบ๊ว (nâa rák sà-daeng kwaam áep-báew = lovely and trying to act cute and innocent)

5. เท (tay)
-> real meaning is "pour"
-> slang meaning is "โดนทิ้ง (dohn tíng = got dumped)"

6. อิอิ (ì-ì) = ha ha (laugh voice)

7. เปย์ (bpay) - borrowed word and slang
-> ชอบจ่ายให้ (chôp jàai hâi = sugar daddy, sugar mamma)

8. เตง (dteng) comes from ตัวเอง (dtua ayng = oneself) but slang meaning is "You"

9. มุ้งมิ้ง (mûng míng) = น่ารัก (nâa rák = lovely, cute)
... See MoreSee Less

Joseph Tsai, 黃澄澄 and 23 others like this

View previous comments

Javier GarcoMy favorite อิอิ, because it looks like two eyes!! I love it!!

3 months ago   ·  3

1 Reply

Scott KevinCan you please give an example sentence for นก?

3 months ago   ·  1

5 Replies

Phan Trần Hoài VũThak you very much..^^

3 months ago   ·  1

1 Reply

Eng Wai OngCan you please give a sample sentence of เปย์

3 months ago   ·  1

3 Replies

Comment on Facebook

View on Facebook

Thai time

Morning (ตอนเช้า = dton-cháo)
6.00 am. – หกโมงเช้า (hòk mohng cháo)
7.00 am. – เจ็ดโมงเช้า (jèt mohng cháo)
8.00 am. – แปดโมงเช้า (bpàet mohng cháo)
9.00 am. – เก้าโมงเช้า (gâo mohng cháo)
10.00 am. – สิบโมงเช้า (sìp mohng cháo)
11.00 am. – สิบเอ็ดโมงเช้า (sìp èt mohng cháo)

Noon, Evening (ตอนกลางวัน, ตอนเย็น = (dton glaang wan, dton-yen)
12.00 pm. – เที่ยงวัน, เที่ยง (tîang wan, tîang)
1.00 pm.(13.00 น.) – บ่ายโมง (bàai mohng, sìp săam naa-lí-gaa)
2.00 pm. (14.00 น.) – สองโมงเย็น, สิบสี่นาฬิกา (sŏng mohng yen, sìp sèe naa-lí-gaa)
3.00 pm. (15.00 น.) – สามโมงเย็น, สิบห้านาฬิกา (săam mohng yen, sìp hâa naa-lí-gaa)
4.00 pm. (16.00 น.) – สี่โมงเย็น, สิบหกนาฬิกา (sèe mohng yen, sìp hòk naa-lí-gaa)
5.00 pm. (17.00 น.) – ห้าโมงเย็น, สิบเจ็ดนาฬิกา (hâa mohng yen, sìp jèt naa-lí-gaa)
6.00 pm. (18.00 น.) – หกโมงเย็น, สิบแปดนาฬิกา (hòk mohng yen, sìp bpàet naa-lí-gaa)

Night (ตอนกลางคืน = dton glaang keun)
7.00 pm. (19.00 น.) – หนึ่งทุ่ม, สิบเก้านาฬิกา (nèung tûm, sìp gâo naa-lí-gaa)
8.00 pm. (20.00 น.) – สองทุ่ม, ยี่สิบนาฬิกา (sŏng tûm, yêe sìp naa-lí-gaa)
9.00 pm. (21.00 น.) – สามทุ่ม, ยี่สิบเอ็ดนาฬิกา (săam tûm, yêe sìp èt naa-lí-gaa)
10.00 pm. (22.00 น.) – สี่ทุ่ม, ยี่สิบสองนาฬิกา (sèe tûm, yêe sìp sŏng naa-lí-gaa)
11.00 pm. (23.00 น.) – ห้าทุ่ม, ยี่สิบสามนาฬิกา (hâa tûm, yêe sìp săam naa-lí-gaa)
12.00 am. (24.00 น.) – เที่ยงคืน, ยี่สิบสี่นาฬิกา (tîang keun, yêe sìp sèe naa-lí-gaa)

After Midnight (หลังเที่ยงคืน = lăng tîang keun)
1.00 am. – ตีหนึ่ง (dtee nèung)
2.00 am. – ตีสอง( dtee sŏng)
3.00 am. – ตีสาม (dtee săam)
4.00 am – ตีสี่ (dtee sèe)
5.00 am. – ตีห้า (dtee hâa)

Note ; you have to say ครึ่ง (krêung) when the time is 6.30 (hòk mong krêung) and say นาที (naa-tee) when the time is 4.10 (sèe mong sìp naa-tee)
... See MoreSee Less

Joseph Tsai, Ketyada Porath and 23 others like this

Christopher Blumhagenอ้าว, ทำไมไม่พูด "บ่ายสอง-สาม-สี่" งงนะครับ 5555 ผมพูดภาษาไทยไม่เก่งเลย.

3 months ago   ·  2

3 Replies

Hamm McGearPASA THAI MEE CHER SIANG TOUR LOK!!

3 months ago   ·  1

1 Reply

Comment on Facebook

View on Facebook

Wondrous Thai added 2 new photos.

Make a new friend at Thai class. They can learn together even though they come from a different country. 2 hrs about speaking and writing is ok for them. 🙂
... See MoreSee Less

Bagus Triyanto, Xandro Alexi Nieto and 21 others like this

Liz RobertsI love it when I learn Thai at school. I have had the most kind, smart and competent teachers ever and they have all inspired me to be a better teacher myself. I confess I always feel like such a slow learner but I plug away.🙏🏻

3 months ago   ·  2

5 Replies

Comment on Facebook

View on Facebook

Wondrous Thai added 2 new photos.

Just start to learn then nothing difficult. My student well done alway because she thinks she can do it even though have to try very much at the first. I believe she can do it. 🙂
... See MoreSee Less

View on Facebook

4 meanings of โหล (lōh)

1. The meaning of โหล is "dozen" when it's a classifier.
E.g. ฉันซื้อปากกามา 1 โหล
- chān séu bpàak gaa maa nèung lōh
- I bought a dozen pens.

2. The meaning of โหล is "inferior" when it's an adjective.
E.g. เขาชอบใส่เสื้อโหล
- kāo chóp sài sêu lōh
- He likes to wear a low quality shirt.

3. The meaning of โหล is "wide mouthed glass jar" when it's a noun.
E.g. เขาเลี้ยงปลาในโหล
- kāo líang bplaa nai lōh
- He looked after the fish in a wide mouthed glass jar.

4. The meaning of โหล is "hollowed" when it's an adjective.
E.g. เขาอดนอนจนผอมตาโหล
- kāo òt non jon pōm dtaa lōh
- He did not sleep at all till he became thin and hollow eyed.
... See MoreSee Less

View on Facebook

"มืดแปดด้าน (mêut bpàt dâan)"

The meaning of "มืดแปดด้าน" is "be utterly mystified". We use this phrase when we can not find or think about which way to solve a problem. It seem you don't have the way to out of this problem.

E.g.
When you are stuck in some country and your visa is expired and you don't have any money to buy a ticket back to your home and you don't have anything or anyone can help you. So you can say you are มืดแปดด้าน.
... See MoreSee Less

ลีสา วิเลีย, ቸሂ ንን and 23 others like this

Darren Yauทุกปัญหาก็มีปันญา อย่าท้อแท้รู้สึกสิ้นหวัง ขอให้กำลังใจสู้ต่อไป

3 months ago   ·  1

4 Replies

Danith Vong

3 months ago   ·  1

Comment on Facebook

View on Facebook

Wondrous Thai added 8 new photos.

Hi....are you hungry? I cooked it by myself and we will learn what kind of food do you like to eat that I am presenting to you for learning Thai today. 🙂

1. แกง (gaeng = a curry)
-> แกงคั่ว (gaeng kûa = roast curry)

2. ยำ (yam = mix, Thai dressed salad)
-> ยำตะไคร้กุ้งสด (yam dtà-krái gûng sòt = spicy lemon grass and fresh shrimp salad)

3. ทอด (tôt = fry)
-> ไข่ทอด (kài tôt = omelette)

4. นึ่ง (nêung = steam)
-> กุยช่ายนึ่ง (gui chàai steam)
-> ไข่ตุ๋น (kài tūn = steamed egg)

5. ต้ม (dtôm = boil)
-> ต้มจืด (dtôm jèut = soup)

6. อบ (òp = bake)
-> กุ้งอบวุ้นเส้น (gùng òp wún sên = casseroled prawns/ shrimps with glass noodles)

7. ผัด (pàt = fry)
-> ผัดผัก (pàt pàk = stir-fried vegetable)

What kind of food do you like to eat? คุณชอบกินอาหารแบบไหน (kun chôp gin aa-hăan bàep năi)
- I like to eat ....... (ฉัน/ผมชอบกิน....... = chăn / pŏm chôp gin......)
... See MoreSee Less

Joseph Tsai, Belle On Belle and 23 others like this

โนมิส มมิรักผมชอบกินปลานึ่งมะนาวครับ

4 months ago   ·  1

5 Replies

Daniel OrtegaJuanita Petch

4 months ago

1 Reply

Comment on Facebook

View on Facebook

Wondrous Thai added 2 new photos.

How to use “ถูก” and “โดน”?
The meaning of “ถูก” is “a marker for putting the following verb in the passive voice and it is usually used in sentence to show passive voice with a negative type of event” like the example below.
1. ผมเพิ่งถูกแฟนด่า (pŏm pêrng tòok faen dàa = My girlfriend just chewed me out!)
2. พอลถูกรถชน (pon tòok rót chon = Paul was crashed by a car)
3. เอ็ดเวิร์ดถูกนักมวยต่อย (èt wêrt tòok nák muay dtòi = Edward was smashed by a boxer)
4. ฉัน/ผมถูกแฟนทิ้ง (chăn / pŏm tòok faen ting = I got dumped by my boyfriend/girlfriend) or you can say “ฉัน/ผมถูกเท (chăn / pŏm tòok tay = I got dumped)”. เท is slang and the meaning is as same as “ถูกทิ้ง (got dumped)”.
5. เขาถูกฆ่าตาย (kăo tòok kâa dtaai = He was killed)
​And the meaning of “โดน” is “used in the same manner as the verb to be form the passive voice”, so you can use “โดน” instead of “ถูก”.
a) ผมเพิ่งโดนแฟนด่า instead of ผมเพิ่งถูกแฟนด่า
b) พอลโดนรถชน instead of พอลถูกรถชน
c) เอ็ดเวิร์ดโดนนักมวยต่อย instead of เอ็ดเวิร์ดถูกนักมวยต่อย
d) ฉัน/ผมโดนแฟนทิ้ง instead of ฉัน/ถูกแฟนทิ้ง
e) เขาโดนฆ่าตาย instead of เขาถูกฆ่าตาย
Note ; the structure of this phrase is ถูก/โดน + noun + verb OR ถูก/โดน + verb.
... See MoreSee Less

Virman Ang, Liz Roberts and 23 others like this

View previous comments

Nguyễn Thị Diệu LinhAre there any differences between them? Do they have the same meaning in passive voice? I wonder if one of both has negative meaning and the other has positive meaning..

4 months ago   ·  1

7 Replies

Darren YauCould ถูก and โดน be used interchangeably for both good and bad events ? I recall a song by Bodyslam คนที่ถูกรัก. Would this usage of ถูก be considered a good event? Thank you.

4 months ago   ·  2

1 Reply

Rizwan SidikIf ถูก + verb. It doesn't need an object?

4 months ago   ·  1

3 Replies

Comment on Facebook

View on Facebook

Wondrous Thai added 7 new photos.

Period of life

Do you know how to say for each life span?
Tell me after to read and learn this lesson that which is your life span?

1. วัยทารก (wai taa-rók = infancy)
- ทารก (taa-rók = baby)

2. วัยเด็ก (wai dèk = childhood)
- เด็กผู้ชาย (dèk pôo-chaai = boy)
- เด็กผู้หญิง (dèk pôo-yīng = girl)

3. วัยรุ่น (wai rûn = teenager)

4. วัยผู้ใหญ่ (wai pôo-yài = adult age)

5. วัยทำงาน (wai tam-ngaan = working age)

6. วัยกลางคน (wai glaang-kon = middle age) or you can say วัยผู้ใหญ่ also.

7. วัยชรา (wai cha-raa = old age)
... See MoreSee Less

JahJa Gullanit, Fen and 23 others like this

View previous comments

Jørgen NilsenThe transliteration for 7. is wrong 😉 and what about วัยทอง ? 555

4 months ago   ·  1

3 Replies

Lee Hunter JrAnother interesting lesson Kroo Nhoi, thank you krub

4 months ago   ·  1

1 Reply

แพน ด้าอยากเอาวัยรุ่นเสมอแต่ขณะมี้ถึงวัยกลางคนแล้ว

4 months ago   ·  1

3 Replies

Jamie Tannerผมแก่มากน่ะครับ

4 months ago   ·  1

7 Replies

Jordi Meyaวัยกลางคนแล้วครับ

4 months ago   ·  1

1 Reply

Jeff LempkeKub khun krab 👍

4 months ago   ·  1

1 Reply

Comment on Facebook

View on Facebook

Wondrous Thai added 13 new photos.

Classifier

Thai has a lot of classifier and I guess mostly foreigner often to confuse about it, so we will learn about fruit classifier and some vegetable classifier.

1. องุ่น 1 ลูก (à-ngùn nèung lôok = 1 grape)

2. องุ่น 1 พวง (à-ngùn nèung puang = 1 bunch of grapes)

3. กล้วย 1 ลูก (glûay nèung lôok = 1 banana)

4. กล้วย 1 หวี (glûay nèung wēe = 1 bunch of bananas)

5. กล้วย 1 เครือ (glûay nèung kreua = 1 bunch of bananas)

6. ส้ม 1 กลีบ (sôm nèung glèep = 1 section of an orange)

7. ส้ม 1 ลูก (sôm nèung lôok = 1 orange)

8. ทุเรียน 1 พู (tú rian nèung poo = 1 section of a durian)

9. ทุเรียน 1 ลูก (tú rian nèung lôok = 1 durian)

10. พริก 1 เม็ด (prík nèung mét = 1 chili)

11. ต้นหอม 1 ต้น (tôn hōm nèung tôn = 1 spring onion)

12. กระเทียม 1 หัว (grà tiam nèung hūa = a head of garlic)

13. กระเทียม 1 กลีบ (grà tiam nèung glèep = 1 clove of a garlic)
... See MoreSee Less

JahJa Gullanit, Michael Quach and 23 others like this

View previous comments

Howard ThomasI think they say hand of bananas in UK. I have heard it somewhere.

4 months ago   ·  1

8 Replies

Stephen ThomasWe don't say "a hand of bananas" in English, we use "bunch" for both หวี and เครือ, and for กระเทียมหนึ่งหัว we also say "a head of garlic".

4 months ago   ·  2

3 Replies

Nick ManiatisA gaggle of geese,a murder of crows,a pod of dolphins,a pack of wolves.English has some interesting ones too.😉

4 months ago   ·  1

3 Replies

Comment on Facebook

View on Facebook

"มองดูเหมือน (mong doo mēuan = look like)"

1. คุณมองดูเหมือนดาราไทยเลยอะ
- kun mong doo mēuan data-raa tai loie à
- You look like some Thai actress.

2. น้ำมะนาวของฉันมองดูเหมือนเบียร์
- náam má-naaw kōng chān mong doo mēuan bia
- My lemonade looks like beer.

Note ; you can say "คล้าย (kláai = similar)" instead "มองดูเหมือน" also.

Tell me what something look like anything?
... See MoreSee Less

Ketyada Porath, Belle On Belle and 23 others like this

View previous comments

Matthew JohnstonAh! I've heard this before but didn't understand 100%. Thank you 🙂

4 months ago   ·  1

1 Reply

Darren YauDo we need to use คล้าย + กับ as in สาวนั้นคล้ายกับนางเอกละคร ?

4 months ago   ·  1

1 Reply

Lilian van Heerwaardenฝนตกนี่มองดูเหมือนนำ้ตกค่ะ

4 months ago   ·  1

1 Reply

Arkadiusz KucabYou look tired คล้าย​เหนื่อย​

4 months ago   ·  1

1 Reply

Liz RobertsSuper thank you🙏❤️

4 months ago   ·  1

1 Reply

Comment on Facebook

View on Facebook

"ชิม (chim = to taste)"

1. คุณอยากลองชิมมั้ย
- kun yàak long chim mái
- Would you like to taste it?

2. ผม/ฉันอยากชิมจัง
- pōm/chān yàak chim jang
- I would like to taste it very much.

3. ขอผม/ฉันชิมหน่อยได้มั้ย
- kōr pōm/chān chim nòi dâi mái
- Can I taste a bit?

Note ; the meaning of "จัง" is "very much"
... See MoreSee Less

View on Facebook

สร้างกระแส (sâang grà sāe =
hyped)
สวนกระแส (sūan grà sāe = reverse trend, go against)
ตามกระแส (dtaam grà sāe = to jump on the bandwagon)

Normally the meaning of -"กระแส(grà-sāe) is trend, current"
- "สร้าง(sâang = build, create)"
- "สวน (sūan = to do or to think something in the opposite)"
- "ตาม (dtaam = follow)"

Note ; I gave the meaning of สวน for only in this case. It has a different meaning when you talk about the medical.

Can you make a sentence with these words?
... See MoreSee Less

Belle On Belle, Nguyễn Minh Hà and 23 others like this

View previous comments

Kris Hendersonอย่าแค่ตามกระแสตลอดเวลา บางทีสวนกระแสดีกว่า เราสร้างกระแสที่จะไปเที่ยวสู่เชียงใหม่อาทิตย์หน้า เขียนถูกมั้ยครับ

4 months ago   ·  1

5 Replies

Nguyễn Minh KhangWondrous Thai: Sorry, can you give me an example of "สวนกระแส" in Thai and in English. I am still unclear. Thanks.

4 months ago   ·  1

3 Replies

Paul HansenVery interesting. I hope I have a chance to use this soon. If I don't use new vocabulary I often forget it.

4 months ago   ·  1

1 Reply

Nick ManiatisHow is "sae" pronounced? "Sa-ee" or "sai" (as in "said)" Thank you

4 months ago   ·  1

4 Replies

Jordi Meyaผมจะสร้างกระแสพูดภาษาสเปนได้อย่างไรครับ

4 months ago   ·  1

1 Reply

Comment on Facebook

View on Facebook

การศึกษา (gaan sèuk-săa = Education)
1. Teacher
- ครู (kroo) -> We call a teacher at kindergarten and primary school are ครู.
- อาจารย์ (aa-jaan) -> Teacher at high school and university.
- อาจารย์ใหญ่ (aa-jaan yài) headmaster, principal.
- ครูประจำชั้น (kroo bprà-jam chán) -> class teacher
- ศาสตราจารย์ (sàat-sà-dtraa-jaan) -> professor
- ครูสอนภาษาไทย (kroo sŏn paa-săa tai) -> Thai teacher
2. School
- โรงเรียน (rohng rian) -> school
- โรงเรียนอนุบาล (rohng rian à-nú-baan) -> kindergarten
- โรงเรียนประถมศึกษา (rohng rian bprà-tŏm sèuk-săa) -> primary school
- โรงเรียนมัธยมศึกษา (rohng rian mát-tá-yom sèuk-săa) -> high school
- มหาวิทยาลัย (má-hăa wít-tá-yaa-lai) -> university
- วิทยาลัยอาชีวศึกษา (wít-tá-yaa-lai aa-chee-wá-sèuk-săa) -> vocational college
3. Subject = วิชา (wí-chaa) & Faculty = คณะ (ká-ná)
- ภาษาไทย (paa-săa tai) = Thai - กฎหมาย (gòt măai) = law
- คณิตศาสตร์ (ká-nít sàat) = mathematics - บริหารธุรกิจ (bor-rí-hăan tú-rá-gìt = business administration)
- วิทยาศาสตร์ (wít-tá-yaa sàat) = science - วิศวกรรมศาสตร์ (wít-sà-wá-gam sàat = engineering)
- ชีววิทยา (chee-wá-wít-tá-yaa) = biology - สถาปัตยกรรมศาสตร์ (sà-tăa-bpàt-dtà-yá-gam sàat = architecture)
- เคมี (kay-mee) = chemical - แพทยศาสตร์ (pâet sàat = medical science)
- ฟิสิกส์ (fí-sìk) = physics
- รัฐศาสตร์ (rát-tà-sàat) = political science
- ศิลปศาสตร์ (sĭn-lá-bpà sàat) = liberal arts
4. สาขาวิชา (săa-kăa wí-chaa = field)
5. จบการศึกษา (jòp gaan sèuk-săa = graduate (from an educational institution))
6. ปริญญาตรี (bpà-rin-yaa dtree = bachelor's degree)
7. ปริญญาโท (bpà-rin-yaa toh = master’s degree)
8. ปริญญาเอก (bpà-rin-yaa àyk = doctor’s degree)
9. อนุปริญญา (à-nú bpà-rin-yaa = diploma)
10. นักเรียน (nák rian = student, pupil)
Some useful sentence about education
1. What did you study? (คุณเรียนอะไรมา = kun rian à-rai maa)
2. I studied ………….. (ผมเรียน............ = pŏm rian ……….)
3. What did you graduate from? (คุณเรียนจบจากที่ไหน = kun rian jòp jàak têe năi)
4. I gradeated from …………(ผมเรียนจบจาก......... = pŏm rian jòp jàak.........)
... See MoreSee Less

Ketyada Porath, Huy Pham and 23 others like this

Yuen Siew HongCorrect me if I am wrong: As for" ศาสตราจารย์ (sàat-sà-dtraa-jaan) -> professor", I thought I heard some Thai Uni students calling me as "saat - dtraa - jaan" with the "sa" silent. Did they pronounce it right or it was just an exemption to its actual pronunciation? TQVM

4 months ago   ·  1

3 Replies

Paul HansenExcellent lesson. Good reminders here.

4 months ago   ·  1

1 Reply

Comment on Facebook

View on Facebook

"หามรุ่งหามค่ำ (hāan rûng hāam kâm = day and night)"

We usually compare when anyone do something too much till not sleep at all or ignore to take a rest with this motto is "หามรุ่งหามค่ำ" and correspond to English motto is "burn the candles at both ends" and correspond to French motto is "brusler la chandelle par lex deux bouts (to burn the candle by the two ends)".

Try to learn how to use this motto.
1. ทำงานหามรุ่งหามค่ำ (tam-ngaan hāam rûng hāam kâm = to work day and night)

2. อ่านหนังสือหามรุ่งหามค่ำ (àsn nāng-sēu hāam rûng hāam kâm = to read a book day and night)

3. คุยหามรุ่งหามค่ำ (kui hāam rûng hāam kâm = to Talk day and night)

Tell me that what did you do Day and night? 🙂
... See MoreSee Less

Belle On Belle, Nguyễn Minh Hà and 23 others like this

View previous comments

Liz RobertsThank you very much. Every time I learned something new and I'm grateful.

4 months ago   ·  2

1 Reply

Tiếng Thái ULISSawatdee krap! We tried to tag you in our post, but we dont know why we couldn't do that. So, we'd like you to click on our page and check whether we plagiarize or not. Thank you so much!!!

4 months ago

3 Replies

David Martinเล่นหุ้นหามรุ่งหามค่ำตังแต่ตีสอง

4 months ago   ·  1

1 Reply

Hà NguyenUkrit Tang พี่ไง 😀

4 months ago

6 Replies

Bui Cao Tuanรักเมืองไทยหามรุ่งหามค่ำครับผม

4 months ago   ·  1

4 Replies

Comment on Facebook

View on Facebook

"ไว้ (wái)"

What is "ไว้"?
How to use ไว้?
Many questions about ไว้ and Thai native often say ไว้ with several situations. So try to learn together about ไว้. 🙂

The meaning of ไว้ (wái) is ...
- [vt.] to keep, to put, to place (on the shelf)
- [vt.] an objective predicate or objective complement expressing motionlessness,state of being stationary, containment, or safe keeping,which in English is usually incorparated in the verb used and is either untranslatable or sometimes translated by the word lying, as

To learn by example below.
1. วางกระเป๋าไว้ตรงนั้น (waang grà-bpāo wái dtrong nán = to put a bag down there)

2. จำคำพูดของคุณวันนี้ไว้นะ (jam kam-pôot kōng kun wan-née wái ná = please remember your words today)

3. กอดผมไว้นาน ๆ ได้ไหม (gòt pōm wái naan naan dâi māi = Can you embrace me for a long time?)

4. ฉันมีเฟซบุ๊คไว้ทำงาน (chān mee fét-búk wái tam-ngaan = I have a Facebook for work)

5. ผมฝากไวน์ไว้ให้คุณ (pōm fàak wai wái hâi kun = I leave some wine for you)

6. เอาไว้ค่อยคุยกันทีหลังนะ (ao wái kôi kui gan tee lāng ná = let's talk to you later)
... See MoreSee Less

Nick Sedgwick, Belle On Belle and 23 others like this

View previous comments

Donna Boydอย่าเปิดประตูหน้าบ้านทิ้งไว้นะ Don't leave the front door open!

4 months ago   ·  1

1 Reply

Jordi MeyaThanks indeed for the great explanation! However, I still have difficulties to understand what motionlessness & state of being stationary is meant to be. Would you mind being more specific on such issue (if possible, of course)! Much appreciated & thanks for sharing your time with this!

4 months ago   ·  1

7 Replies

Sven Elven2. จำคำพูด...typo jam jam-... should be jam kam-pûut

4 months ago   ·  1

1 Reply

Comment on Facebook

hai