Our Facebook Feed

The latest posts on our Facebook Page

View on Facebook

“เดียว (diew = only one)”

Poor word for a “เดียว” because the meaning of some word when they are mixing with a “เดียว” seem “lonely” but not all word will lonely. Okay, try to learn with the example below.

1. คนเดียว (kon diew = only one, alone)
E.g. ฉันไปเที่ยวคนเดียว
- chān bpai tîew kon diew
- I’m going to travel alone.

2. เดี๋ยวเดียว (dīew diew = for a moment)
E.g. รอผมเดี๋ยวเดียวนะ
- ror pōm dīew diew ná
- Please wait me for a moment.

Note ; you can say “แป๊บเดียว (bpáep diew instead of เดี๋ยวเดียว also).

3. วันเดียว (wan diew = only one day)
E.g. คุณลองมาเป็นแฟนผมวันเดียวได้มั้ย
- bpen long maa bpen faen pōm wan diew dâi mái
- Can you try to be my girlfriend only one day?

4. รักเดียวใจเดียว (rák diew jai diew = to love one)
E.g. ผมรักเดียวใจเดียวนะคร้าบ
- pōm ták diew jai diew ná kráap
- I have only one love and one heart.

5. อย่างเดียว, สิ่งเดียว (yàang diew, sìng diew = only one thing)
E.g. อย่างเดียวที่ต้องการตอนนี้คือความสำเร็จในชีวิต
- yàang diew têe dtông gaan dton née keu kwaam sām rèt nai chee -wít
- Only one thing that I need right now is the success in my life.
... See MoreSee Less

View on Facebook

“ว่าง (wâang = empty, be free)”

Today we will learn some sentences with ว่าง.

1. ว่างงาน (wâang ngaan = unemployed)
E.g. เขาว่างงานมาได้สักพักแล้ว
- kāo wâang ngaan maa dâi sàk pák láew
- He unemployed for a while.

2. ว่างเปล่า (wâang bpào = empty)
E.g. ห้องว่างเปล่า
- hông wâang bpào
- The empty room.

**ห้องว่าง (hông wâang = available room) ~> มีห้องว่างไหม (mee hông wâang māi = do you have an available room?)**

3. เวลาว่าง (way-laa wâang = free time)
E.g. คุณชอบทำอะไรในเวลาว่าง
- kun chôp tam à-rai nai way-laa wâang
- What do you like to do on free time?

4. ของว่าง (kōng wâang = snack)
E.g. คุณเตรียมของว่างให้ผมหรือยัง
- kun dtriam kōng wâang hâi pōm rēu yang
- Do you prepare some snack for me or not?

5. ท้องว่าง (tóng wâang = to have an empty stomach)
E.g. คุณต้องกินยานี้ตอนท้องว่าง
- kun dtông gin yaa née dton tóng wâang
- You have to take this medicine on an empty stomach.

6. พรุ่งนี้คุณว่างไหมคะ
- prûng née kun wâang māi ká
- Are you free tomorrow?
... See MoreSee Less

Thats so helpful the other day i didnt know the word for "empty stomach"

21 hours ago   ·  1

1 Reply

Comment on Facebook

View on Facebook

Try to get many Thai words from 1 word.

Try to create a new word with ทำ.

ทำ (tam = to do)

1. ทำงาน (tam ngaan = to work)

2. ทำการบ้าน (tam gaan bâan = to do homework)
**the meaning of “ทำการบ้าน” when it’s a slang is “to make love”.**

3. ทำนา (tam naa = to farm)

4. ทำนาบนหลังคน (tam naa bon lāng kon = profitting at the expense of others)

5. ทำมาหากิน (tam maa hāa gin = to earn a living)

6. ทำใจ (tam jai = restrain one’s mind)

7. ทำกรรม (tam gam = to commit)

8. ทำคลอด (tam klôt = to deliver [a baby])

9. ทำคุณ (tam kun = to oblige)

10. ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว (tam dee dâi dee tam chûa dâi chûa = What goes around comes around)

11. ทำฟัน (tam fan = dental treatment)
... See MoreSee Less

2 days ago   ·  2

Comment on Facebook

View on Facebook

“งาน (ngaan = Work, job)”

We have a lot of งาน in Thai, so try to learn that which งาน do you knew? 🙂

1. งานประจำ (ngaan bprà jam = full time work)

2. งานนอกเวลา (mgaan nôk way laa = part-time job)

3. งานล่วงเวลา (ngaan lûang way laa = over time work)

4. งานแต่งงาน (ngaan dtàeng ngaan = wedding)

5. งานบ้าน (ngaan bâan = housework)

6. งานศพ (ngaan sòp = funeral)

7. งานฉลอง (ngaan chà-lōng = celebration)

8. งานค้นคว้า (mgaan kón kwáa = research)

9. งานค้าง (ngaan káang = backlog)

10. งานวัด (ngaan wát = temple fair)
... See MoreSee Less

การมีอะไรกันคือการบ้านหรืองานบ้านครับ สับสน จำไม่ได้แล้วครับ

4 days ago

2 Replies

Comment on Facebook

View on Facebook

Wondrous Thai added 7 new photos.

Happy Valentine’s Day 🌹🌹

The meaning for each rose.

1. กุหลาบสีแดง 🌹 (gù-làap sēe daeng -> red rose) = ผม(ฉัน)รักคุณ (pōm/chān rák kun -> I love you)

2. กุหลาบสีขาว (gù-làap sēe kāaw-> white rose) = รักบริสุทธิ์(rák bor rí sùt -> pure love)

3. กุหลาบสีชมพู (gù-làap sēe chom poo-> pink rose) = รักโรแมนติก (rák roh maen dtìk -> romantic love)

4. กุหลาบสีเหลือง (gù-làap sēe lēuang-> yellow rose) = รักแบบเพื่อน (rák bàep pêuan -> love you as a friend)

5. กุหลาบสีส้ม (gù-làap sēe sôm-> orange rose) = รักอบอุ่น (rák òp-ùn-> warm love)

6. กุหลาบน้ำแข็ง (gù-làap náam-kāeng-> ice rose) = รักเย็นชา (rák yen-chaa -> cold love)

🌹🌹🌹 กุหลาบ (gù-làap = rose) 🌹🌹🌹
... See MoreSee Less

What exactly are กุหลาบน้ำแข็ง / รักเย็นชา ?

1 week ago   ·  1

5 Replies

And what is the role and the meaning of the word ชา​ in the sentence รัก​เย็น​ชา​ ?

1 week ago

Comment on Facebook

View on Facebook

😘❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😘

What are you doing when Valentine’s Day is coming?

1. กำลังทำทุกอย่างเพื่อชนะใจคนที่ผมรัก
- gam lang tam tóok yàang pêau chá-ná jai kon têe pōm rák
- I’m doing anything to reach the heart of the one I love.

2. กำลังทำตามเสียงเรียกร้องของหัวใจ
- gam-lang tam dtaam sīang rîak róng kōng hūa jai
- I’m following the way of my heart.

3. กำลังตกหลุมรัก
- gam-lang dtòk lūm rák
- I’m falling in love.

4. กำลังอยู่ในห้วงแห่งรัก
- gam-lang yòo nai hûang hàeng rák
- Being in love.

5. กำลังจีบสาว
- gam-lang jèep sāaw
- I’m flirting some girl.

6. กำลังแห้ว (อกหัก)
- gam lang hâew (òk hàk)
- I’m broken heart.
... See MoreSee Less

View on Facebook

เพิ่งรู้ตัว (pêrng róo dtua = just realized)

You can say “เพิ่งรู้ตัว” when you have just got to know something happen or some feeling like the example below but you can say เพิ่งรู้ว่า (pêrng rôo wâa) also.

1. เพิ่งรู้ตัวว่าหลงทาง
- pêrng róo dtua wâa lōng taang
- I just realized that I am lost.

2. ผมเพิ่งรู้ตัวว่าผมรักคุณ
- pōm pêrng rôo dtua wâa pōm rák kun
- I just realized that I love you.

3. เขาเพิ่งรู้ตัวว่าเขาอยากเป็นผู้พิพากษา
- kāo pêrng rôo dtua wâa kāo yàak bpen pôo pí pâak sāa
- she just realized that she wants to be a judge.
... See MoreSee Less

Someone once told me ไม่รู้ตัว translates as "don't know yourself" is that correct? Eg. I used to be good but now I am bad. I don't know myself anymore.

2 weeks ago   ·  1

3 Replies

Comment on Facebook

View on Facebook

4 SPICY LEVELS 😜

Some Thai restaurant gives this card for the foreigner customers for telling them that what is the spicy level that you want to eat.

1. ไม่เผ็ด (mâi pèt = not spicy)

2. เผ็ดนิดหน่อย (pèt nít nòi = spicy a little bit)

3. ค่อนข้างเผ็ด (kôn kâang pèt = rather spicy)

4. เผ็ดมาก ๆ (pèt mâak mâak = very spicy)

Note ; the meaning of “spicy” is “เผ็ด (pèt)”.
... See MoreSee Less

View previous comments

ส้มตำปลาร้าต้องใส่พริกห้าหกเม็ดถ้าไม่ใส่ก็ไม่อร่อยบ่แซ่บ ใช่ไหมครับ😉😁

2 weeks ago   ·  1

1 Reply

เวลาครูหน่อยใส่หมวกญวน โคตรเฟ็ดเลย

2 weeks ago

2 Replies

Mai pet, mai aroy.

2 weeks ago   ·  2

1 Reply

mai pet mai gin 🙂

2 weeks ago

1 Reply

Comment on Facebook

View on Facebook

Learn to speak Thai like a Thai native.

“ไม่เท่า (mâi tâo = is not equal) is shortening from ไม่เท่ากับ (mâi tâo gàp)”

1. เวลาของฉันไม่เท่ากับเวลาของคุณ
- way laa kông chān mâi tâo gàp way laa kông kun
- My Time is not equal to your time.

2. รักเราไม่เท่ากัน
- rák rao mâi tâo gan
- Our love is not equal.

3. รักไม่เท่าเข้าใจ
- rák mâi tâo kâo jai
- The love is not equal the understanding.
Note ; the meaning of this phrase is the love is not good equal the understanding for in relationship.

4. เขาสวยไม่เท่าแฟนผม
- kāo sūay mâi tâo faen pôm
- Her beauty is not equal the beauty of my girlfriend.

Note ; you can say ไม่เท่า when you want to compare 2 thing at the same time but you just compare that only is not equal and the 2nd is more .... than the first one.
... See MoreSee Less

สวัสดีครับขอโทษนะครับเขียนภาษาไทยยังไม่เก่งครับ พระโยคที่ 2 คุณ​เขียนว่า 2.รักเราไม่เท่ากัน but u write - rak rap .. "rap" maybe rao? "rap" ไม้เท่ากันกับ "เรา" นะครับ อิอิ 🙂 555 ขอบคุณมากๆ ที่สอนเราภาษาไทยด้วยนะครับ

2 weeks ago   ·  1

2 Replies

ไม่เท่าเทียมกัน: inequitably treatment

2 weeks ago   ·  1

4 Replies

Comment on Facebook

View on Facebook

“เจอ (jer = meet, find)”
The เจอ has the same meaning with พบ (póp = to find, meet, discover) but เจอ is informal.

1. มาเจอกันหลังเลิกงานมั้ย
- maa jer gan lāng lêrk ngaan mái
- Do you want to come to meet me after work?

2. หาเจอปะ
- hāa jer bpà
- Can you find it?

3. ยังไม่เจอคนที่ใช่เลยอะ
- yang mâi jer kon têe châi loie à
- I don’t see Mr.Right yet.

4. หาทั้งวันยังไม่เจอเลยอะ
- hāa táng wan yang mâi jer loie à
- Don’t see anything yet even though find it whole day.

5. เจอแล้ว
- jer láew
- Found it!

6. ผมไม่อยากเจอเขา
- pōm mâi yàak jer kāo
- I don’t want to meet her.

7. แต่ฉันอยากเจอเขา
- dtàe chān yàak jer kāo
- But I want to meet him.

8. อย่าเจอกันอีกเลย
- yàa jer gan èek loie
- Don’t meet each other again.

9. เราเคยเจอกันครั้งนึงแล้ว
- rao koie jer gan kráng neung láew
- We met each other once.

10. ไม่นะ เราไม่เคยเจอกันมาก่อน
- mâi ná rao mâi koie jer gan maa gón
- No, we never met each other before.
... See MoreSee Less

View on Facebook

“ลอง (long = to try)”

Many sentences in daily life with “ลอง”.

1. ลองกินซิ
- long gin sî
- Try to eat.

2. ลองถามเขาดูซิ
- long tāam kāo doo sî
- Try to ask him.

3. ลองเป็นแฟนกันมั้ยอะ
- long bpen faen gan mái à
- Do you want to try to be my boyfriend?

4. ขอลองใส่เสื้อตัวนี้หน่อยได้มั้ย
- kōr long sài sêua dtua née nòi dâi mái
- Can I try to wear this shirt?

**ขอลองหน่อยได้มั้ย = kōrlong nói dâi mái (Can I try to get it on?)**

5. ลองดื่มดิ
- long dèum dî
- Try to drink.

6. ลองทำนะคะ
- long tam ná ká
- Please try to do.

7. ลองทำเป็นไม่รู้เรื่อง
- long tam bpen mâi róo rêuang
- Try to act don’t know anything.

8. ลองอ่านดูดิ
- long àan doo dî
- Try to read it.

9. ลองพูดให้ฟังซิ
- long pôot hâi fang sí
- Please try to speaks for showing me.

10. ลองนอกใจดูซิ
- long nôk jai doo sî
- Try to be unfaithful!

**Normally we will say something after a sentence no.10 such as...
a) จะฆ่าให้ตายเลย (jà kâa hâi dtaai loie = I will kill you)

b) จะรีบมีแฟนใหม่เลย (jà rêep mee faen mài loie = I will have a new boyfriend immediately.)
... See MoreSee Less

And why do Some sentences end with ซิ and Some with ดิ ?

3 weeks ago   ·  1

8 Replies

When do we use สิ when do we use ซิ ?

3 weeks ago   ·  2

3 Replies

Comment on Facebook

View on Facebook

ไม่แพ้ (mâi páe) has 2 meanings.
a) Not lose
b) Not allergic to

But today we will learn only the ไม่แพ้ for being a Thai phrase like the example below. The meaning of the ไม่แพ้ for this phrase is “equally” when you compare 2 things/ 2 persons at the same time about something. We say “ไม่แพ้” because that 2 thing seem equally and it's not no one is better or more bad than other thing/another one.

1. เก่งไม่แพ้พี่สาว (gàyng mâi páe pêe săao = to be no less able than her sister)

2. สวยไม่แพ้กัน (sŭay mâi páe gan = equally fabulous)

3. อร่อยไม่แพ้กัน (à-ròi mâi páe gan = equally delicious)

4. คิดถึงไม่แพ้กัน (kít tĕung mâi páe gan = equally thinking of )

5. เจ้าชู้ไม่แพ้กัน (jâo chóo mâi páe gan = equally philanderer)

Note ; the structure of this phrase is “adj. + ไม่แพ้ + noun” / “adj. + ไม่แพ้กัน”.
... See MoreSee Less

View previous comments

So the famous "same same but different" is ไม่แพ้กันแต่แพ้กัน?

3 weeks ago   ·  1

3 Replies

Kawp khun krab . Now ไม่แพ้ has 3 meanings 1 not lose 2 not allergic to and 3 equally 🙂

3 weeks ago   ·  1

1 Reply

Thanks, didn't know this useful phrase

3 weeks ago   ·  1

1 Reply

Comment on Facebook

View on Facebook

ครั้ง (kráng) VS หน (hōn)

The meaning of ครั้ง and หน is “time”.

Do you know that you can use “หน” instead of “ครั้ง” also?

=> You can use “หน” instead of “ครั้ง” also. The หน is informal to speak.

1. คุณมาเมืองไทยกี่ครั้งแล้ว
- kun maa meuang tai gèe kráng láew
- How many times have you been to Thailand?

=> คุณมาเมืองไทยกี่หนแล้ว
- kun maa meuang tai gèe hōn láew

2. ผมกำลังจะแต่งงานครั้งที่สองเร็ว ๆ นี้
- pōm gam-lang jà dtàeng ngaan kráng têe sōng reo reo née
- I will soon get married for the second time.

=> ผมกำลังจะแต่งงานหนที่สองเร็ว ๆ นี้
- pōm gam-lang jà dtàeng ngaan hōn têe sōng reo reo née

3. ฉันไม่อยากเตือนคุณเป็นครั้งที่ 3 นะ
- chān mâi yàak dteuan kun bpen kráng têe sāam ná
- I don’t want to warning you for the 3rd time.

=> ฉันไม่อยากเตือนคุณเป็นหนที่สามนะ
- chān mâi yàak dteuan kun bpen hōn têe sāam ná
... See MoreSee Less

View previous comments

Hello I saw also some use เวลา for « time » Is it correct and what’s the usage ? Is it same as ครั้ง ?

2 months ago   ·  1

5 Replies

2 months ago   ·  1

1 Reply

ชอบบทเรียนคุณทุกหนค่ะ

2 months ago   ·  1

1 Reply

Comment on Facebook

View on Facebook

Wondrous Thai added 2 new photos.

Happy New Year 2018 to all my members.

Have a happy and prosperous New Year.
May the blessings of the Lord enrich your family and friends,
not only in wealth but in health, love and happiness.

ขอให้ปีใหม่นี้จงมีแต่ความสุข สดใส ขอพระเจ้าจงมอบพรแก่ครอบครัว และมิตรสหายของคุณ
มิใช่เพียงแค่มั่งคั่ง แต่ขอให้ร่ำรวยทั้งสุขภาพ ความรัก และความสุข

- kōr hâi bpee mài née jong mee dtàe kwaam sùk sòt sāi kōr prá jâo jong môap porn gàe krôp krua láe mít sà-hāai kōng kun mí châi piang kâe mâng kâng dtàe kōr hâi râm ruay táng sùk kà pâap kwaam rák láe kwaam sùk

And the last I would like to say thanks for following my lessons all the year. Have a great New Year. 😀
... See MoreSee Less

View previous comments

Thank you for your help in learning Thai.Suk san wan pee mai! Actually it will will be New Year's Day in 2 hours and 16 minutes for me.

2 months ago   ·  1

5 Replies

สวัสดีปีใหม่ ส่งความสุข ขอบคุณครู Ratanaporn

2 months ago   ·  1

1 Reply

Happy new year.. Teacher 😀😀

2 months ago   ·  1

1 Reply

2 months ago   ·  1

Suk San wan pee Mai!

2 months ago   ·  1

1 Reply

Comment on Facebook

View on Facebook

“ทั้งวันทั้งคืน (táang wan táang keun = whole day whole night)”

You can say ทั้งวันทั้งคืน when you do something whole day and whole night like the example below.

1. ดูทีวีทั้งวันทั้งคืน
- doo tee wee táang wan táang keun
- Watching television whole day and whole night.

2. อ่านหนังสือทั้งวันทั้งคืน
- àan nāng sēu táang wan táang keun
- reading a book whole day and whole night.

3. ทำรักทั้งวันทั้งคืน
- tam rák táamg wan táang keun
- making love whole day and whole night.

4. กินทั้งวันทั้งคืน
- gin táang wan táang keun
- eating whole day and whole night.

5. ดื่มทั้งวันทั้งวันทั้งคืน
- dèum táang wan táang keun
- drinking whole day and whole night.

Note ; the structure when you want to say something with this phrase is “verb + ทั้งวันทั้งคืน (táang wan táang keun)”
... See MoreSee Less

View previous comments

Number 3 is the best 🙂

2 months ago   ·  1

1 Reply

ชอบนอนทั้งวันทั้งคืน 😴😴😴

2 months ago   ·  1

3 Replies

ขอบคุณมากนะครู

2 months ago   ·  1

1 Reply

เมื่อวรรณายังเด็กพ่อแม่ของผมชอบดูลครจีนทั้งวันทั้งคืน

2 months ago   ·  1

3 Replies

Comment on Facebook

View on Facebook

Slang word -> ลั่น (lân) <-

ลั่น has 3 meaning
a) (to) shoot
b) loudly
c) (to) rumble loudly

But today I would like to teach you only the slang word of ลั่น. The meaning of ลั่น when it’s a slang word is “when you do something out (or shooting something out) without thinking too much or by accident (even though sometimes you intend to do it happen like that, so sometimes this slang to used for makes an excuse also when somebody is blaming you that that’s a bad thing). Some words with ลั่น that you often to see from the social networks is มือลั่น.

มือลั่น (meu lân = this’s the action when someone commented something seem not good or blamed some posts on Facebook wall then they just tell you that “อุ๊ย มือลั่น (I commented like this by accident from my hands are rushing to type it)”

E.g. if someone posted “วันนี้ดีใจคุณสามีถอยรถป้ายแดงมาให้ขับเล่น”
- wan née dee jai jang kun sāa mee tōi rót bpâai daeng maa hâi kàp lên
- I’m very glad because my husband have just bought a new car for me to drive today.

-> then someone commented that “ให้ของขวัญชิ้นใหญ่ขนาดนี้ เพราะทำผิดแอบซุกกิ๊กไว้อะเปล่า # อุ๊ยมือลั่น”
- hâi kōng kwān chín yài kà-nàat née pró tam pìt àep súk gíg wái á bplào aúi meu lân
- He gives you a big gift like this because he mistaken and behind some girl or not?

Note ; the meaning of มือลั่น is his hand bunches another man by accident from this mv (มือพี่ลั่นไปเอง - meu pêe lân bpai ayng)

youtu.be/vVQnJqgu6-U
... See MoreSee Less

ตลก

2 months ago   ·  1

1 Reply

Comment on Facebook

View on Facebook

แปรปรวน (bprae - bpruan)

อากาศแปรปรวน
- aa-gàat bprae bpruan
- Unpredictable weather

เขามีอารมณ์แปรปรวน
- kāo mee aa-rom bprae bpruan
- He blows hot and cold. (His mood changes quickly)

Note ; normally we use แปรปรวน with the weather and emotion in Thai. You will see that it will different from English that you can spell and pronounce the same in Thai but different in English. So you should practice and read more if you serious to learn Thai like a Thai native.
... See MoreSee Less

เมียอารมณ้แปรปรวน แบบนี้ถูกป่ะ

2 months ago   ·  1

1 Reply

Comment on Facebook

View on Facebook

Merry Christmas 🎁🎄
สุขสันต์วันคริสต์มาส 🎄🎅🏻💐
- sùk sān wan kís mâas

The meaning of สุขสันต์ is “happy” , so Santa Keith Williams in this picture would like to give some happy wish for all of you and I would like to know that ...

1. คุณอยากได้อะไรในวันคริสต์มาส
- kun yàak dâi à-rai nai wan kís mâas
- What do you want on Christmas Day?

2. คุณอยากทำอะไรในวันคริสต์มาส
- kun yàak tam à-rai nai wan kís máas
- What do you want to do on Christmas Day?

I wish you happy like you need on Christmas Day. ho ho ho 🎁🎅🏻

Photo by Keith Williams & Maarten Tummers 🎄
... See MoreSee Less

View previous comments

ผมอยากมีโอกาสได้กลับไปวอชิงตันดีซี ผมไม่อยากทำอะไรเลยในวันคริสต์มาสนี้ครับ

2 months ago   ·  1

4 Replies

Merry Christmas from the other side of the planet! Montreal,Canada to be exact.Thank you for your Thai lessons.

2 months ago   ·  1

1 Reply

ผมเกลียดครีต์มาส

2 months ago   ·  1

3 Replies

Comment on Facebook

View on Facebook

cr. ร้านชุดไทยเด็ก เป็นเด็ก ... See MoreSee Less

View on Facebook

“ต่าง (dtàang = different)”

The meaning of ต่าง is “different” when you write in single word and the meaning still be “different” when you add noun after the ต่าง like the example below.

1. ต่างแดน (dtàang-daen = foreign country)
-> ต่าง = different
-> แดน (ดินแดน = din daen) = land, country
=> ต่างแดน = different country

E.g. รูปภาพจากต่างแดน
- rôop pâap jàak dtàang daen
- A picture from a different country.

2. คนต่างชาติ (kon dtàang châat = foreigner)
-> คน = person, people
-> ต่าง = different
-> ชาติ = nation, country
=> คนต่างชาติ = a person has a different country from me.

E.g. นักเรียนของฉันเป็นคนต่างชาติ
- nák rian kōng chān bpen kon dtàang châat
- My students are foreigner.

3. ต่างวัย (dtàang waai = of different ages)
-> ต่าง = different
-> วัย = age, period of life
=> ต่างวัย = different age

E.g. พวกเขาเป็นคู่รักต่างวัย
- pûak kāo bpen kôo rák dtàang waai
- They are a different ages couple.

4. ต่างเพศ (dtàang pâyt = of the opposite sex)
-> ต่าง = different
-> เพศ = sex
=> ต่างเพศ = different sex

E.g. เขามีเพื่อนต่างเพศเยอะ
- kāo mee pêuan dtàang pâyt yúh
- He has a lot of the opposite sex friends. (He has a lot of girl friends)

Note ; you can guess the meaning when you are hearing some word with the ต่าง that the meaning is about something different. 🙂

Photo by Mitch McIntyre
... See MoreSee Less

ต่างหาก I don’t know what mean it is. Help me please!

2 months ago   ·  1

3 Replies

ด้าว=แดน ประเทศ ดังนั้น คนต่างด้าว = คนต่างชาติ/ ชาวต่างประเทศ

2 months ago   ·  1

1 Reply

Comment on Facebook

View on Facebook

“วะ (wá = particle used at the end of sentence which makes them sound impolite or aggressive in general but show close familiarity when used with friends)”

E.g.
1. อะไรวะ (à-rai wá = what’s up?)

2. ไปไหนมาวะ (bpai nāi maa wái = where did you go?)

3. ถูกมั้ยวะ (tòok mái wá = is it right?)

Note ; you can use นะ (ná) instead of วะ also and it’s more polite.
... See MoreSee Less

I wondered what the difference was between 'Wa' & 'Na' Thank you teacher 🙂

2 months ago   ·  1

3 Replies

Comment on Facebook

View on Facebook

“เป็นช่วง ๆ (bpen chûang chûang = interval, intermittently, occasionally)”

You can say เป็นช่วง ๆ when you are not often to do something or when you see some building are on the ground intermittently like the example below.

1. เขามาว่ายน้ำเป็นช่วง ๆ
- kāo maa wâai náam bpen chûang chûang
- He comes irregularly to swimming.

2. ฉันส่งข้อความให้เขาเป็นช่วง ๆ
- chān sòng kôr keaam hâi kāo bpen chûang chûang
- I text him occasionally.

3. มีบ้านเป็นช่วง ๆ ก่อนถึงโรงพยาบาล
- mee bâan bpen chûang chûang gòn tēung rong pa yaa baan
- There is the occasional house before you arrive the hospital.

4. คิดถึงเป็นช่วง ๆ
- kít tēung bpen chûang chûang
- I miss you sometime.
... See MoreSee Less

"from time to time" is another way to say it.

2 months ago   ·  1

1 Reply

Occasionally good sales.

2 months ago   ·  2

Comment on Facebook

View on Facebook

“오빠 = โอปป้า = óhbp - bpâa = (older) brother”

Many Thai girls are fans of Korea TV series and they usually say โอปป้า. Sometimes we say it when we see some handsome man (Korean style) and I know that this word will be used when the speaker is a girl or woman to call someone who is older and who they are close to or you can call your bf that also.

A man in this picture is my good brother and he is not my bf but I can call him โอปป้า because he is handsome Swedish. Lol
... See MoreSee Less

View on Facebook

“ปะ (bpà)”

Story, the tale of “ปะ”
In fact ปะ has 2 meaning is “meet” and “patch” but when the time is passing generation to the next then ปะ becomes slang word nowadays used by teenagers. Mostly Thai natives say ปะ with the new meaning of “word at the end of a question to be answered “yes” or “no” like ไหม (มั้ย)”.

E.g.
1. เขาชื่อพอลใช่ปะ (kāo chêu Paul châi bpà)
- Is his names Paul?

2. ไปกินข้าวกันปะ (bpai gin kâo gan bpà)
- Do you want to have lunch with me?

3. คุณพูดไทยได้ปะ (kun pôot tai dâi bpà)
- Can you speak Thai?

Note ; also you can use ไหม/มั้ย (māi/mái) instead of ปะ also.
1. เขาชื่อพอลใช่ไหม (kāo chêu Paul châi māi)

2. ไปกินข้าวกันไหม (bpai gin kâo gan māi)

3. คุณพูดไทยได้ไหม (kun pôot tai dâi māi)
... See MoreSee Less

Which spelling is more popular ? ปะ or ป่า ?

2 months ago   ·  2

7 Replies

Is it only used by teenagers or is it okay if a old farang also uses it?

2 months ago   ·  1

1 Reply

Comment on Facebook

View on Facebook

“อะไร (à-rai = what) VS ทำไม (tam-mai = why)”

You can use “อะไรทำให้ + คำนาม.... (à-rai tam hâi + noun.... = what makes + noun ....)” instead of “ทำไม (tam- mai = why)” also when you want to know the reason that why do you, does he/she or do they .....? like the example below.

1. อะไรทำให้คุณคิดอย่างนั้น (à-rai tam hâi kun kít yàang nán)
- What makes you think like that?

=> also you can use “ทำไม (tam-mai = why)” instead of “อะไรทำให้คุณ....”.
*ทำไมคุณคิดอย่างนั้น (tam mai kun kít yàang nán = why do you think like that?)*

2. อะไรทำให้เขาอยากอยู่เมืองไทย (à-rai tam hâi kāo yàak yòo meuang tai)
- What makes her want to live in Thailand?

=> ทำไมเขาอยากอยู่เมืองไทย
- tam mai kāo yàak yòo meuang tai
- Why does she wants to live in Thailand?

3. อะไรทำให้เขารักเธอ (à-rai tam hâi kāo rák ter)
- What makes him love her?

=> ทำไมเขารักเธอ
- tam mai kāo rák ter
- Why does he love her?

Note ; So don’t confuse when Thai natives are asking you with the “อะไรทำให้คุณ.....” question then just start your answer with “เพราะ (prór = because)” the same as when you answer with the “why” question as well.
... See MoreSee Less

View previous comments

เขา​รัก​เธอ​ทำไม​ is OK too or not?

3 months ago   ·  1

3 Replies

lovely <3

3 months ago   ·  1

3 Replies

บทเรียน ดีครับ

3 months ago   ·  1

1 Reply

Comment on Facebook

View on Facebook

“ให้ (hâi)”
You can use ให้ in 4 meaning in different cases like this. 🙂

ให้ has 4 meaning
1. Give
E.g. พ่อให้รถเป็นของขวัญวันเกิดฉัน
- pôr hâi rót bpen kōng kwān wan gèrt chān
- Dad gives me a car on my birthday.

2. For
E.g. ฉันจะซื้อเค้กให้น้องไบรท์
- chān jà séu kék hâi nóng brái
- I will buy a pound of cake for Bright.

3. Permit
E.g. เจ้านายให้ฉันหยุดงานได้ 15 วัน
- jâo naai hâi chān yùt ngaan dâi sìp hâa wan
- My boss permits me to be absent 15 days. (My boss let me take 15 days off)

4. To
E.g. ผมส่งข้อความให้เขาแล้ว
- pōm sòng kôr kwaam hâi kāo láew
- I sent a message to him.

Please buy a teddy bear for me... 😜
... See MoreSee Less

Great! But ... If I'm not mistaken ... sometimes ให้ can be used at the end of a sentence, right? Thanks a lot & love your quick lessons, indeed.

3 months ago   ·  1

2 Replies

Comment on Facebook

View on Facebook

“แบ่ง (bàeng = (to) share)”

You can say แบ่ง when you want to share something with anyone and also if you have 24 hours a day you allow some for sleep, some for eating some for study some for work. You allot time each day to each of those things like the example below.

1. ฉันแบ่งขนมให้คุณนะ
- chān bàeng kà-nōm hâi kun ná
- I am sharing this dessert with you.

2. ผมจะแบ่งเวลามาเรียนภาษาไทยกับคุณ
- pōm jà bàeng way laa maa rian papa-sāa tai gàp kun
- I will allot time to learn Thai with you.
... See MoreSee Less

Low tone?

3 months ago   ·  1

7 Replies

Comment on Facebook

Why she never give up to learn Thai? I hope all of you too. 😀 ... See MoreSee Less

View previous comments

Who is the in interviewer?

3 months ago   ·  1

3 Replies

I really like this video. It's very helpful to learn both English and Thai. Thank you so much ^^ I never give up to learn Thai and English.

3 months ago   ·  2

1 Reply

พูดเก่งมากเลยย

3 months ago   ·  1

1 Reply

ya right

3 months ago   ·  1

Comment on Facebook

View on Facebook

รอ (ror) VS คอย (koi) VS รอคอย (ror koi)

I think the meanings of รอ and คอย are different but you can use คอย instead of รอ for some cases such as when your friend hurries to go to somewhere and you want to go to with her but you still have to do something, so you can say “คอยด้วยซิ” or “รอด้วยซิ”

1. รอ (ror = wait for)
- you can say รอ when you wait for someone or something.
E.g. ฉันกำลังรอเพื่อน
- chān gam lang ror pêuan
- I’m waiting for my friends.

2. คอย (koi = keep on doing something)
E.g. ฉันต้องคอยถามนักเรียนเสมอว่า วันนี้มาเรียนได้ไหม
- chān dtông koi tāam nák rian sà-mēr wâa wan née maa rian dâi māi
- I have to keep on asking my students always "Can you come to learn today."

Note ; just remember that คอย is used only something for that you have to keep on doing for anybody such as คอยเตือน, คอยดูแลอย่างใกล้ชิด, คอยเช็คตารางงานให้เจ้านาย etc.

3. รอคอย (ror koi = to wait for)
My opinion is you can use รอคอย for something that you have to wait a long time for such as ฉันเฝ้ารอคอยนับวันที่จะได้กลับประเทศไทยทุกวันเลย
... See MoreSee Less

View on Facebook

"โสดอย่างกล้าหาญ ขึ้นคานอย่างทระนง"
- sòht yàang gâa-hāan kêun kaan yàang tor-rá-nong
- Bravely to be single and arrogant to be an old maid.

โสด = single
กล้าหาญ = bravely
ขึ้นคาน = be an old maid
ทระนง = arrogant

Note ; somebody sent this pic into my LINE group but please notice a bit that they wrote wrong 1 word is "ทระนง". You can not spell and write like that because it's wrong. You have to spell and write like this -> ทระนง. However it's fun meaning and be happy if you still be single. 😜
... See MoreSee Less

View previous comments

Can you please add me into your LINE group too ? LINE ID ongengwai

4 months ago   ·  1

4 Replies

วรรณาลืมคำว่า “no longer” แล้ว วรรณา no longer เป็นคนโสด

4 months ago   ·  1

3 Replies

Is this for single women? Because it uses the word 'old maid'. How about for guys?

4 months ago   ·  1

1 Reply

Rin Malada câu này tiếng việt nghĩa là gì hả em

4 months ago

5 Replies

Comment on Facebook

View on Facebook

Wondrous Thai added 8 new photos.

"พวกเขาทำอะไรที่สวนสาธารณะ"
- pûak kāo tam-à-rai têe sūan sāa-taa-rá-ná
- What do they do at the park?

1. เดิน (dern = (to) walk)
2. ขี่จักรยาน (kèe jàk-gà-yaan = ride a bicycle)
3. นั่งพักผ่อน (nâng pák-pòn = [to] sit leisurely) and you can say "นั่งเล่น (nâng lên)" also
4. ถีบเรือ (tèep reu = pedal boat)
5. นั่งคุย (nâng kui = [to] sit for talking)
6. เล่น (lên = [to] play)
7. วิ่ง (wîng = [to] run)
8. ทำงาน (tam-ngaan = [to] work)
... See MoreSee Less

View on Facebook

Today is "Loy Kratong day"

เพลง รำวงวันลอยกระทง

วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำก็นองเต็มตลิ่ง
เราทั้งหลายชายหญิง
สนุกกันจริง วันลอยกระทง
ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง
ลอยกระทงกันแล้ว
ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง
รำวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง
บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ

วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำก็นองเต็มตลิ่ง
เราทั้งหลายชายหญิง
สนุกกันจริง วันลอยกระทง
ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง
ลอยกระทงกันแล้ว
ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง
รำวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง
บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ


Loy Kratong song
November full moon shine loy kratong loy kratong
And the water's high in local river and the klong
loy loy kratong loy loy kratong
loy kratong is here and everybody's full of cheers
We're together at the Klong each on with each krathong
as we push away we pray we woul see a better day

Credit photo ; scoop.mthai.com
... See MoreSee Less

View previous comments

I hope this Loy Kratong will make your wishes reality. You are a really fabulous teacher & I think you deserve some wishes to come true 😉

4 months ago   ·  3

1 Reply

Happy Loy krathong...

4 months ago   ·  1

2 Replies

รำวงวันลอยกระทง บุญจะส่งให้เราสุขใจ

4 months ago   ·  1

Comment on Facebook

View on Facebook

"ออก (òk = (to) leave, go out)"

This is the real meaning of ออก when it's verb but the meaning will change when you put ออก with the other words like the example below.

1. ออกกำลังกาย (òk-gam-lang-gaai = exercise)
- ไปออกกำลังกายกันเถอะ
- bpai òk gam lang gaai gan tùh
- Let's go to exercise!

2. ออกเดินทาง (òk dern taang = start the journey)
- เขาออกเดินทางไปรอบโลก
- kāo òk dern taang bpai rôp lôhk
- He starts the journey around the world.

3. ตะวันออก (dtà-wan-òk = east, eastern)

4. ออกทีวี (òk tee wee =(to) be on tee wee)

5. ออกเดท (òk dàyt = (to) go out on a date)

6. ออกไปให้พ้น(òk bpai hâi pón = go away!)

7. ออกวางตลาด (òk waang dtà-làat = be marketed)

8. ออกความคิดเห็น (òk kwaam kít hēn = give an opinion)

9. มองออก (mong òk = to know)

10. ออกอากาศ (òk aa gàat = (to) broadcast)
... See MoreSee Less

View previous comments

Amazing! Thanks! BTW, I still have difficulties to come along with ให้

4 months ago   ·  1

3 Replies

8. ออกความคิดเห็น (òk kwaam kít hēn = give an opinion)  意見を出す 発表意見 9. มองออก (mong òk = able to tell the difference) same as Chinese 看得出

4 months ago   ·  1

1 Reply

1, ham-lang 😉 Is it normal to use gam-lang, when doing something? Or do thai cut it out, for more short.?

4 months ago   ·  1

1 Reply

Thanks, learnt some new phrases

4 months ago   ·  1

1 Reply

ทางออก Exit way

4 months ago   ·  1

1 Reply

"ออก (òk = (to) leave, go out)" (vi. intransitive verb) It can be a transitive verb as well, as in to cause something to be out. ออก = vi. 出 (to) leave, move out; 出る; 나다; keluar ออก = vt. 出 (to) issue, to launch, to release; 出す; 내다; mengeluarkan

4 months ago

ออกเงิน/ค่า... = to pay money on someone's behalf お金を出す 出銭 돈을 내다

4 months ago

Comment on Facebook

View on Facebook

Royal Funeral and cremation for King Rama IX

Last year, on October 13th, 2016, a tragic day occurred in Thailand. King Rama IX, also known as King Bhumibol Adulyadej, passed away at the age of 88. The Thai government declared a mourning period for the citizens of Thailand that would last for one year.

Even during the first 30 days after the King’s death, Thais refrained from attending or hosting any events or celebrations. This is to respect the recent passing of King Rama IX who was a treasured king throughout Thailand. Sporting events were cancelled and the Thai football league ended their season early to show their respect.

The official funeral ceremony and cremation of King Rama IX will take place on October 26th, 2017. Here is more information on how you should travel and act toward Thai locals while they are in mourning. It is crucial to respect this day and know how to prepare for the ceremony ahead of times.

Day of Cremation

October 26th, 2017 is the official day that the King will be cremated, however, the whole ceremony will last between 3-5 days. The first part of the cremation ceremony is the cremation and ceremonial services. Since February 2017, the public city field of Sanam Luang in Bangkok has been transformed into a crematorium. This is where the services will take place for the deceased King Rama IX.

The cremation ceremonies will start at 6am and go on until sunset. Then at 7pm, there will be a lighting ceremony of the funeral pyre. At 10pm, the final ceremony will be a puppet show and musical concert. Those who attend these ceremonies must wear all black. If you do not wear all black to the ceremony, you may be considered rude and disrespectful to the King.

The next day, there is a ceremony for the removal of the ashes and ancient objects or relics of the King. The overall ceremony is expected to last between 3 to 5 days, so it’s advised to pay attention to the traffic and laws during this time.

Things Visitors Should Note During Cremation

There have been many rumors on what tourists and foreign visitors should do while visiting Bangkok during the cremation ceremony. The only parties and festivities that were cancelled were during the 30 day period, so although you shouldn’t have a problem attending things like full-moon parties or cultural festivals, it is best to check directly with the event organizer first.

It is advised to plan your transportation wisely, since there will be a lot of rescheduling and rerouting, especially around Sanam Luang. Many people from all over Thailand are planning to attend the national ceremony so public transport is expected to be busier than normal during this time. You may want to reserve your room well in advance, since many hotels and hostels won’t have many vacancies.

You don’t have to wear anything special during the ceremony days, it’s only advised that you wear black and covered clothes if you wish to attend the ceremony. Many visitors are wondering if they’re allowed to attend or if they feel the ceremony is only open to Thai citizens. Thailand is an inclusive country, so the ceremony is open to any country or nationality.

If you decide to attend, please be sure to be respectful. Refrain from taking pictures unless you get the okay and don’t be loud and rude during this special event. If you’re just planning to tour the city during those days, you don’t have to wear anything special but you will be respected by the locals if you do decide to wear all black.

Tours will still be operating and businesses will stay open during the cremation ceremony. So even though the funeral events won’t affect your visit or vacation, it is still good to keep an eye on the upcoming events and news taking place during this time. You will want to book your stay far ahead in advance. In fact, there are many rooms still available at the Centre Point Hotel.

Credit ; www.centrepoint.com
... See MoreSee Less

ดอกไม้จันทน์ - very hard to find in a dictionary. Obviously it means an artificial flower only used in funerals. Is that correct?

4 months ago   ·  1

2 Replies

Comment on Facebook

View on Facebook

รักชีวิต (ràk chee-wít = love your life)
อย่าคิด (yàa kít = don't think)
สู้เมีย (sôo mia = fight your wife)
... See MoreSee Less

View previous comments

Is using the word มัย sometimes not polite?

4 months ago   ·  1

1 Reply

4 months ago   ·  1

2 Replies

How about ‘fight Mia noi’? 555

4 months ago

1 Reply

เมีย (informal) ~ ภรรยา (formal)

4 months ago   ·  1

2 Replies

Women are always right!

4 months ago   ·  1

1 Reply

Comment on Facebook

View on Facebook

"ซ้ำซาก (sám-sâak = again and again)"

You can put the "ซ้ำซาก" after verbs when you are doing something again and again like the example below.

1. พูดซ้ำซาก (pôot sáam-sâak = saying again and again)
-> when you say the same thing again and again.

2. กินซ้ำซาก (gin sáam-sâak = eating again and again)
-> when you eat the same food again and again.

3. บ่นซ้ำซาก (bòn sáam-sâak = muttering again and again)
-> when you mutter the same thing again and again.

Note ; structure is "verb + sáam-sâak". And it's showing that it's boring when you say this phrase.
... See MoreSee Less

View previous comments

Excellent! Thanks for another one I didn’t know

4 months ago   ·  1

1 Reply

Why do you use two o's for the u sound? To speak is phuut, not poot.... And BTW the p of phuut is an aspirated one, so better write it as ph.

4 months ago   ·  1

10 Replies

Gin mak gin yoo gin sam sak ..wow same thanks

4 months ago   ·  1

1 Reply

"And it's showing that it's boring" is the feeling of the expression that I was speaking about.

4 months ago   ·  1

1 Reply

Comment on Facebook

View on Facebook

"Verb + láew (แล้ว = already) + same verb + èek (อีก = again)"

The meaning of this structure is about when you want to say that someone or you did something already but still do it again and again like the example below.

1. ถามแล้วถามอีก
- tāam láew tāam èek
- asked already and ask again

2. กินแล้วกินอีก
- gin láew gin èek
- eaten already and eat again

3. บอกแล้วบอกอีก
- bòk láew bòk èek
- told already and tell it again

4. พูดแล้วพูดอีก
- pôot láew pôot èek
- said already and say it again

5. ทำแล้วทำอีก
- tam láew tam èek
- did already and do it again

Please make a new one like this structure that what did you do already and still do it again and again. 🙂
... See MoreSee Less

View previous comments

Wondrous Thai, what is the feeling associated with this expression? Can it vary depending on the verb? Like fed-up with it, bored, joking,... กิน​เหล้า​แล้ว​กิน​เหล้า​อีก​

4 months ago   ·  1

1 Reply

Then how you say "You lie already and you lie again" .

4 months ago   ·  1

1 Reply

โกหกแล้วโกหกอีก​ ใช่ไหม

4 months ago   ·  1

1 Reply

ทำบุญเเล้วทำบุญอีก

4 months ago   ·  1

1 Reply

วิ่งแล้ววิ่งอีก

4 months ago   ·  1

2 Replies

นอนแล้วนอนอีก​ ^^'

4 months ago   ·  1

2 Replies

Comment on Facebook

View on Facebook

The 1 popular Thai slang for nowadays is "มองบน (mong non = eye roll)"

We will say "มองบน" when we think that is crazy or when someone is doing something nonsense very much.

E.g. From this picture.
Bright rolled her eyes at me.
- ไบรท์มองบนใส่ฉัน
- Bái mong bon sài chān

**Bright rolled her eyes at me from this picture because she thinks that I am doing something nonsense.***

So you can do this act when you feel or think like this.
... See MoreSee Less

ฉันมองบนมากไป ถึงเห็นสมองของฉันได้เลย.

4 months ago   ·  2

1 Reply

5555 ตลกอ่ะ

4 months ago   ·  1

3 Replies

Comment on Facebook

View on Facebook

Wondrous Thai added 2 new photos.

"สายเกินไป (sāai gern bpai = too late)"

You can say "สายเกินไป" when you cannot do something on time or in the time that it should be done like the examples below.

1. มันสายเกินไปที่จะพูดขอโทษ
- man sāai gern bpai têe jà pôot kōr tôht
- It's too late to say sorry.

2. มันสายไปแล้วที่จะซื้อตั๋วราคาถูกไปสวิสเซอร์แลนด์
- man sāai bpai láew têe jà séu dtūa raa-kaa tòok bpai Switzerland
- It's too late to buy a cheap ticket to go to Switzerland.

3. มันสายเกินไปที่จะรักคุณไหม
- man sāai gern bpai têe jà rák kun māi
- Is it too late to love you?
... See MoreSee Less

View on Facebook

She is a beginner but can improve her Thai skills in a short time because she serious to learn and has a lot of questions to ask me when she was wondering something. She never guessed and kept any problems in her mind and that why she can improve her skills in a short time. 🙂. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Wondrous Thai added 3 new photos.

My students never give up to learn Thai. 🙂
... See MoreSee Less

With you as the teacher they will learn!

5 months ago   ·  2

1 Reply

Comment on Facebook

View on Facebook

"ต่าง (dtàang) + คน (kon) + ต่าง (dtàang) + verb"

We will say like this structure when we don't want to do something with anyone together even though we are doing something in the same thing same place in a negative way like the example below.

1. ต่างคนต่างจ่าย
- dtàang kon dtàang jàai
- Go Dutch!

2. ต่างคนต่างคิด
- dtàang kon dtàang kít
- Everyone has their own opinions.

3. ต่างคนต่างทำ
- dtàang kon dtàang tam
- You do each of your assignments on your own.

4. ต่างคนต่างไป
- dtàang kon dtàang bpai
- To go one's separate ways.

5. ต่างคนต่างอยู่
- dtàang kon dtàang yòo
- We live separate ways.

BUT you can say in a positive way also. You just have to add กัน (gan = together but this กัน comes from ซึ่งกันและกัน [sêung gan láe gan = each other]) at the end of sentence like the example below.

1. ต่างคนต่างรักกัน
- dtàang kom dtàang rák gan
- We love each other.

2. ต่างคนต่างรู้ใจกัน
- dtàang kon dtàang róo jai gan
- We know our's mind each other.

3. ต่างคนต่างช่วยเหลือกัน
- dtàang kon dtàang chûay lēua gan
- We help each other.
... See MoreSee Less

View previous comments

Thanks for the interesting lesson! Is there other word patterns using ...คน... or ...ใคร... ?

5 months ago   ·  1

3 Replies

ต่างคนต่างคิด ต่างจิตต่างใจ จะพูดจะทำจะแสดงอะไร ก็ คิดถึงจิตใจคนอื่นบ้างก็ดี.... From my collection

5 months ago   ·  1

3 Replies

Your posts have begun to show up in my feed and they are super useful and interesting. Thanks so much for this service, it's really appreciated.

5 months ago   ·  1

1 Reply

Wow! A terrific lesson. Thank you so much teacher 🙂

5 months ago   ·  2

1 Reply

These are really good...thanks

5 months ago   ·  1

1 Reply

5 months ago   ·  1

6 Replies

ok i don't get this one 555

5 months ago   ·  1

1 Reply

ขอบคุณครับ

5 months ago   ·  1

1 Reply

หมาของคุณมีรอยยิ้มที่ดี !!!!

5 months ago   ·  2

4 Replies

Comment on Facebook

Wondrous Thai added a photo and a video.

Photos from Wondrous Thai's post
Learn to speak Thai like a Thai native. ^^

"Noun + ใคร (krai) + same noun + มัน (man)"

1. ทางใครทางมัน
- taang krai taang man
- Everyone has it's own way.
- My way is mine, your way is yours.

2. ชีวิตใครชีวิตมัน
- chee-wít krai chee-wít man
- Everyone has it's own life.
- My life is mine, your life is yours.

3. ตัวใครตัวมัน
- dtua krai dtau man
- Everyman for himself.

4. บ้านใครบ้านมัน
- bâan krai bâan man
- Everyone has it's own house.
- My house is mine, your house is yours.

5. รถใครรถมัน
- rót krai rót man
- Everyone has it's own car.
- My car is mine, your car is yours.

NOTE ; I noticed that maybe you miss my point for this lesson because I noticed from my the one of comment that someone think "everyone has their own way" for the 1st example BUT I think it's not correct the most in Thai. My point for this lesson is the structure of this phrase is showing that you are selfish when you are saying like this with anyone and you don't want to participate with anyone and hope anyone won't do like that with you too. So the second translation is more clear than the one even though it seem strange English but I hopefully that you can use these phrase is the most correct.
... See MoreSee Less

View previous comments

Hi! This is great, thank you so much! If you would like some help with the English in your posts, please feel free to message me and I will help for free 😁😁

5 months ago   ·  1

9 Replies

interesting

5 months ago   ·  2

1 Reply

ตาใครตามัน / ประเทศใครประเทศมัน/ คําใครคํามัน / อาหารใครอาหารมัน...

5 months ago   ·  1

2 Replies

Very interesting.

5 months ago   ·  1

1 Reply

I've learnt something new - Thank you 🙂

5 months ago   ·  1

1 Reply

ขอบคุณมากๆคุณครู

5 months ago   ·  1

1 Reply

เก่งจังเลย

5 months ago   ·  1

1 Reply

Comment on Facebook

View on Facebook

Wondrous Thai added 2 new photos.

This is some lessons for intermediate learner.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Thai for fun.

When I'm matching Thai & English. ^_^
Similar pronunciation but different meaning. So you will get 2 Thai words when you are reading this lesson.

1. Rice (ข้าว = kâaw) # ไร้ (rái = be without)

2. Like (ชอบ= chôp) # ไล้ (lái = to rub)

3. Pie (ขนมพาย = kà-nōm paai) # พาย (paai = row)

4. Fun (สนุกสนาน = sà-nùk sà-nāan) # ฟัน (fun = tooth)

5. I (ผม/ฉัน = pöm/chān) # ไอ (ai = to cough)

6. Miss (นางสาว = maang-saaw) # มิด (mít = tightly)

7. Line (เส้น = sên) # ลาย (laai = striped)
... See MoreSee Less

Yeah but rice and ไร้ or like and ไล้ are not pronounced the same outside Thailand 😉

5 months ago   ·  1

6 Replies

Martin Kelly

5 months ago

Comment on Facebook

View on Facebook

"เห่อ (hèr = be crazy about)"

We say เห่อ when you get something new and crazy about it too much. Such as when you have just got a new shirt then you often to wear it many times and we call you เห่อ a new shirt. Also you can say like this with several kind the new things that you are crazy about it too much like the example below.

1. เห่อเสื้อใหม่
- hèr sêua mài
- be crazy about a new shirt

2. เห่อแฟน
- hèr faen
- be crazy about a new gf/bf

3. เห่อโทรศัพท์
- hèr toh - rá- sàp
- be crazy about a new mobile phone

4. เห่อรถใหม่
- hèr rót mài
- be crazy about a new car

5. เห่อรองเท้าใหม่
- hèr rong táo mài
- be crazy about a new shoes

6. เห่อลูก
- hèr lôok
- be crazy about a new son/daughter

Note ; normally we use เห่อ with only new things and it's normal behavior of human that they will feel crazy about it when they have just got it and want to show alway. 🙂
... See MoreSee Less

View previous comments

ฟ.: เห็นมั้ย ชุดนี้สวยมากจังเลยอะ.. ก.: แหม เธอจะเห่อมากไปรึเปล่า... 555... I hope I use this word correctly..

5 months ago   ·  1

1 Reply

Thank you. It's userful. 555

5 months ago   ·  1

1 Reply

Thank you, I will use this today! 😆

5 months ago   ·  1

1 Reply

Wehen I get My Samsung Note 8 I will use it 555

5 months ago   ·  1

Comment on Facebook

View on Facebook

"หยก ๆ (yòk yòk = just now)"

We say "หยก ๆ" when something have just happened also but normally we usually use "เพิ่งจะ (pêrng jà = just now)" at the same sentence with หยก ๆ and the structure should be like this
-> เพิ่งจะ (pêrng jà) + verb + หยกๆ (yòk yòk).

1. เพิ่งจะกินมาหยก ๆ
- pêrng jà gin maa yòk yòk
- I have just finished eating.

2. เพิ่งจะมีแฟนใหม่หยก ๆ
- pêrng jà mee faen mài yòk yòk
- I have just had a new girlfriend.

3. เพิ่งจะได้งานใหม่หยก ๆ
- pêrng jà dâi ngaan mài yòk yòk
- I have just got a new work.

4. เพิ่งจะพูดไทยได้หยก ๆ
- pêrng jà pôot tai dâi yòk yòk
- I have just could speaking Thai.

5. เพิ่งจะกลับมาจากอเมริกาหยก ๆ
- pêrng jà glàp maa jàak à-me-rí-gaa yòk yòk
- I have just got back from America.

Note ; normally the "หยก ๆ" is at the end of sentence alway. The meaning will change if you say only หยก because the meaning of หยก is "jade".

Other phrase is สด ๆ ร้อนๆ (sòt sòt rón rón = just now) has the same meaning also.
... See MoreSee Less

คำว่า เมื่อกี้ เป็นไงคับ เราเคยฟังเพื่อนเราใช้คำนี้บ่อยๆ

5 months ago   ·  1

8 Replies

Comment on Facebook

View on Facebook

"เพิ่ง (pêrng = just now)"

We often to say "เพิ่ง" when something have just happened.

1. เพิ่งรู้ว่ารักอะ (pêrng róo wâa rák à = I have just got to know that you love me)

2. เพิ่งกิน (pêrng gin = I have just ate)

3. เพิ่งทำงานเสร็จ (pêrng tam ngaan sèt = I have just finished to work)

4. เพิ่งรู้จักกัน (pêrng róo jàk gan = I have just got to know each other)

5. เพิ่งถึงประเทศไทย (pêrng tēung bprà têt tai = I have just arrived Thailand)

Note ; structure of this phrase is "เพิ่ง + verb"
... See MoreSee Less

View previous comments

How about อย่า​เพิ่ง​ไป​ก่อน?

5 months ago   ·  1

4 Replies

how is เพิ่ง different from พึ่ง ?

5 months ago   ·  1

1 Reply

ใครมีหนังสือเลมนี้ format .pdf มั้ยคะ? สามารถให้หนูหน่อยใด้ไหมคะ ขอบคูณถูกคนมากค่ะ.

5 months ago

Paul Schuble

5 months ago

Comment on Facebook

hai